FB

mobile

Restrukturyzacja

Propozycje Układowe z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 • Propozycje Układowe z dnia 28 kwietnia 2015 roku

  Niniejsze propozycje układowe („Propozycje Układowe”) zostały sporządzone przez spółkę PBG S.A. w upadłości układowej („Spółka”) z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania i zostały przyjęte, jako zaktualizowane propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki, uchwałą Zarządu Spółki w dniu28 kwietnia 2015 r.

  Propozycje Układowe zostały sporządzone przez Spółkę celem ich przedstawienia wierzycielom Spółki do zatwierdzenia przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się wobec Spółki i wszczętego na wniosek Spółki, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2012 r. wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (sygn. akt XI GUp 29/12).

   

  Pełen tekst Propozycji Układowych: 2015.04.28 Propozycje Układowe PBG

Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności.

Postanowienie Sędziego Komisarza w sprawie wyznaczenia terminu Zgromadzenia Wierzy

 • raport bieżący nr 4/2015

   

  Raport bieżący:

   

  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/4-2015-postanowienie-sedziego-komisarza-w-sprawie-wyznaczenia-terminu-zgromadzenia-wierzycieli-pbg.html

Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli.

Rozpatrzenie przez Sędziego Komisarza wniosku Spółki o zmianę terminu Zgromadzenia

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą PBG części dokumentów restrukturyzacyjnych.

 • raport bieżący 9/2015

  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/9-2015-zaopiniowanie-przez-rade-nadzorcza-pbg-czesci-dokumentow-restrukturyzacyjnych.html

Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych.

Postanowienie Sędziego Komisarza w sprawie wyznaczenia nowego terminu Zgromadzeni

Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące zatwierdzenia IV uzupełniającej listy

Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczącego dalszych obrad Zgromadzenia Wierzyci

 • raport bieżący 27/2015

  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/27-2015-postanowienie-sedziego-komisarza-dotyczacego-dalszych-obrad-zgromadzenia-wierzycieli.html

Przebieg głosowania Zgromadzenia Wierzycieli.

Stwierdzenie zawarcia Układu z Wierzycielami.

Zatwierdzenie Układu z Wierzycielami.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.