array(3) { [2019]=> array(4) { [0]=> string(2) "12" [1]=> string(2) "10" [2]=> string(1) "9" [3]=> string(1) "6" } [2018]=> array(1) { [0]=> string(1) "4" } [2017]=> array(3) { [0]=> string(1) "9" [1]=> string(1) "6" [2]=> string(1) "2" } } Obligacje - Relacje inwestorskie - PBG S.A. - lider branży budowlanej w Polsce
FB

mobile

Obligacje

Zgromadzenie Obligatariuszy - 19 grudnia 2019 roku, Warszawa

 • Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii G, H, I, G1, H1, I1, G3, H3, I3

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA G

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria G - RB 50/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA H

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria H - RB 51/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA I

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria I - RB 52/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA G1

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria G1 - RB 53/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA H1

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria H1 - RB 54/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA I1

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria I1 - RB 55/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA G3

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria G3 - RB 56/2019 

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA H3

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria H3 - RB 57/2019

   

  ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY - SERIA I3

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - seria I3 - RB 58/2019

Zgromadzenie Obligatariuszy - 28 czerwca 2019 roku, Warszawa

Zgromadzenie Obligatariuszy - 16 września 2019 roku, Warszawa

Zgromadzenie Obligatariuszy - 15 października 2019 roku, Warszawa

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.