FB

mobile

Ład korporacyjny

W życiu trzeba kierować się zasadami. Dla spółki publicznej takie zasady wyznacza ład korporacyjny. Stosowanie wszystkich jego reguł powinno być dla każdej spółki sprawą priorytetową. Tak jest w przypadku PBG. Dlaczego? Ponieważ stosując ład korporacyjny spółka jest bardziej wiarygodna, poza tym  stwarza klimat do łatwiejszego zarządzania.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube