FB

mobile

Kalendarium

  Brak aktualnych wydarzeń

  raport kwartalny raport półroczny raport roczny
  początek okresu zamkniętego publikacja początek okresu zamkniętego publikacja początek okresu zamkniętego publikacja
roczny         30.03.2019 30.04.2019
I kwartał 30.04.2019 30.05.2019        
półroczny     30.08.2019 30.09.2019    
III kwartał 31.10.2019 29.11.2019        
 • 2019-11-29
  Raport za III kwartał 2019
 • 2019-09-30
  Raport za I półrocze 2019
 • 2019-05-30
  Raport za I kwartał 2019
 • 2019-04-30
  Raport finansowy za 2018 rok
 • 2018-12-31
  termin wykupu Obligacji serii F
 • 2018-10-01
  Raport finansowy za I półrocze 2018 roku
 • 2018-06-30
  termin wykupu Obligacji serii E
 • 2018-05-28
  Raport finansowy za I kwartał 2018 roku
 • 2018-04-26
  Raport finansowy za rok 2017
 • 2018-01-09
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 stycznia 2018 roku
 • 2017-12-31
  termin wykupu Obligacji serii D
 • 2017-11-29
  publikacja wyników finansowych za III kwartał 2017 roku
 • 2017-11-28
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. na dzień 28 listopada 2017 roku oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
 • 2017-09-21
  publikacja wyników finansowych za I półrocze 2017 roku
 • 2017-08-08
  temin warunkowego wprowadzenia do obrotu akcji PBG S.A. serii A, H i I
 • 2017-06-30
  termin wykupu Obligacji serii C
 • 2017-05-16
  publikacja wyników finansowych za I kwartał 2017 roku
 • 2017-04-27
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 kwietnia 2017 roku
 • 2017-03-31
  termin wykupu Obligacji serii B
 • 2017-03-27
  publikacja wyników finansowych za rok 2016
 • 2016-11-14
  publikacja raportu finansowego za III kwartał 2016
 • 2016-09-14
  publikacja raportu finansowego za I półrocze 2016
 • 2016-05-16
  publikacja raportu finansowego za I kwartał 2016
 • 2015-11-16
  publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2015
 • 2015-08-31
  publikacja sprawozdania finansowego za I półrocze 2015
 • 2015-08-03
  Zgromadzenie Wierzycieli PBG S.A. w upadłości układowej - głosowanie nad Układem
 • 2015-05-22
  wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 • 2015-05-15
  publikacja sprawozdania za I kwartał 2015
 • 2015-04-24
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w upadłości układowej - 24 kwiecień 2015r.
 • 2014-06-16
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG
 • 2014-05-31
  Dzień Rejestracji na ZWZ 16 czerwca 2014
 • 2012-11-14
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012
 • 2012-08-31
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012
 • 2012-05-15
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012
 • 2012-04-30
  Publikacja rocznego sprawozdania jednostkowego za rok 2011
 • 2012-04-30
  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za rok 2011
 • 2012-04-03
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG SA
 • 2012-02-29
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011
 • 2011-11-14
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011
 • 2011-09-21
  Roadshow - Sztokholm
 • 2011-08-29
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011
 • 2011-06-28
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA
 • 2011-06-04
  Konferencja - WallStreet w Zakopanem (4-5 czerwca 2011)
 • 2011-05-31
  Roadshow - Londyn (31 maja 2011)
 • 2011-05-30
  Roadshow - Paryż (30 maja 2011)
 • 2011-05-12
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011
 • 2011-04-08
  Wyniki finansowe - konferencja on-line (www.strumieniowanie.netix.pl)
 • 2011-03-23
  Konferencja - Londyn (23-24 marca 2011)
 • 2011-03-22
  Roadshow - Londyn (22 marca 2011)
 • 2011-03-21
  Publikacja rocznego sprawozdania jednostkowego za rok 2010
 • 2011-03-21
  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za rok 2010
 • 2011-02-22
  Roadshow - Lizbona (22-24 lutego 2011)
 • 2010-12-07
  Roadshow - Londyn (7-9 grudnia 2010)
 • 2010-12-02
  Konferencja - Praga (2 grudnia 2010)
 • 2010-11-16
  Wyniki finansowe - konferencja on-line (www.strumieniowanie.netix.pl)
 • 2010-11-15
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010
 • 2010-10-11
  Roadshow - Frankfurt (11 października 2010)
 • 2010-10-05
  Roadshow - Austria, 5-7 października 2010
 • 2010-10-05
  Roadshow - Stegersbach (6-7 października 2010)
 • 2010-08-25
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010
 • 2010-05-31
  Dzień wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009
 • 2010-05-12
  Dzień ustalenia dywidendy
 • 2010-05-10
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010
 • 2010-04-21
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA
 • 2010-03-22
  Publikacja rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PBG za rok 2009
 • 2010-03-22
  Publikacja rocznego sprawozdania jednostkowego za rok 2009
 • 2009-11-09
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
 • 2009-08-12
  Wyniki finansowe- konferencja on-line www.transmisjeonline.pl/pbg
 • 2009-08-11
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009
 • 2009-06-04
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA
 • 2009-05-11
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009
 • 2009-04-30
  Publikacja rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PBG za rok 2008
 • 2009-02-03
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008
 • 2008-11-06
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2008
 • 2008-09-30
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008
 • 2008-08-13
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2008
 • 2008-06-18
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG SA, 18 czerwca 2008 roku, godz. 13.30 Biuro Spółki PBG SA przy Alejach Ujazdowskich 41, Warszawa
 • 2008-05-14
  Publikacja rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PBG za rok 2007
 • 2008-05-14
  Publikacja rocznego sprawozdania jednostkowego za rok 2007
 • 2008-05-14
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2008
 • 2008-02-14
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2007
 • 2007-11-05
  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2007 r.
 • 2007-09-28
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2007 r.
 • 2007-08-02
  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r.
 • 2007-06-13
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 13 czerwca 2007, godz.12.00. Biuro Spółki PBG przy Alejach Ujazdowskich 41, Warszawa
 • 2007-05-23
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23 maja 2007 roku, godz.12.00 Biuro Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41
 • 2007-05-14
  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2007 r.
 • 2007-04-30
  Publikacja rocznego skonsolidowanego sprawozdania za rok 2006
 • 2007-04-30
  Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2006
 • 2007-02-28
  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 r.
 • 2007-02-02
  Planowany przydział Akcji Serii F
 • 2007-02-01
  Zamknięcie subskrypcji
 • 2007-02-01
  Ewentualne składanie zapisów na zaproszenie Zarządu
 • 2007-01-22
  Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych (22-24 stycznia)
 • 2007-01-22
  Otwarcie subskrypcji
 • 2007-01-17
  Planowane podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji serii F
 • 2007-01-17
  Dzień ustalenia Prawa Poboru, rejestracja 12.030.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela
 • 2007-01-12
  Wprowadzenie do obrotu giełdowego 200.000 akcji serii A
 • 2006-11-21
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21 listopada 2006, 12.00 Hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2, Warszawa
 • 2006-11-14
  Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2006 r.
 • 2006-09-30
  Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2006 r.
 • 2006-08-14
  Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za II kwartał 2006 r.
 • 2006-07-10
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10 lipca 2006, 12.00 Hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2, Warszawa
 • 2006-07-03
  Ostatni dzień składania świadect depozytowych oraz zaświadczeń na NWZA - 3 lipca 2006, 12.00
 • 2006-06-25
  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r.
 • 2006-05-15
  Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2006 r.
 • 2006-05-10
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10 maja 2006, 12.00 Hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2, Warszawa
 • 2006-04-25
  Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2005 r.
 • 2006-03-01
  Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za IV kwartał 2005 r.
 • 2006-01-31
  Planowany przydział Akcji Serii E
 • 2006-01-30
  Zamknięcie subskrypcji
 • 2006-01-30
  Ewentualne składanie zapisów na akcje serii E, które nie zostały objęte w ramach wykonywania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
 • 2006-01-18
  Przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru orza Zapisów Dodatkowych (18-20 stycznia)
 • 2006-01-18
  Otwarcie subskrypcji
 • 2006-01-16
  Planowane Notowanie Prawa Poboru na Giełdzie
 • 2006-01-13
  Planowane podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
 • 2006-01-11
  Dzień ustalenia Prawa Poboru
 • 2005-12-10
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10 grudnia 2005, 12.00 ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania
 • 2005-11-14
  Publikacja rozszerzonego skonolidowanego raportu za III kwartał 2005 r.
 • 2005-09-30
  Publikacja rozszerzonego skonolidowanego raportu półrocznego za 2005 r.
 • 2005-08-31
  Publikacja skonsolidownanego raportu rocznego za 2004 r.
 • 2005-08-27
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 27 sierpnia 2005 roku
 • 2005-08-09
  Publikacja rozszerzonego skonolidowanego raportu za II kwartał 2005 r.
 • 2005-06-25
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25 czerwca 2005, 12.00 ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania
 • 2005-06-09
  Publikacja raportu rocznego za 2004 r.
 • 2005-05-15
  Publikacja rozszerzonego skonolidowanego raportu za I kwartał 2005 r.
 • 2005-03-01
  Publikacja rozszerzonego skonolidowanego raportu za IV kwartał 2004 r.
 • 2004-11-14
  Publikacja skonolidowanego raportu za III kwartał 2004 r.
 • 2004-09-30
  Publikacja skonolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2004 r.
 • 2004-08-14
  Publikacja skonolidowanego raportu za II kwartał 2004 r.
 • 2004-06-29
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2004, 11.00 ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k/Poznania
 • 2004-06-29
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2004, 10.00 ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k/Poznania
 • 2004-06-25
  Zamnknięcie subskrypcji
 • 2004-06-21
  Przyjmowanie zapisów w Transzy Zamkniętej
 • 2004-06-21
  Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
 • 2004-06-21
  Ustalenie ceny emisyjnej (do 21 czerwca)
 • 2004-06-16
  Budowanie księgi popytu (16-18 czerwca)
 • 2004-06-16
  Przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej (16-18 czerwca)
 • 2004-06-16
  Otwarcie publicznej subskrypcji
 • 2004-06-14
  Publikacja Widełek Cenowych
 • 2004-06-06
  Publikacja Prospektu Emisyjnego

Spotkania z inwestorami instytucjonalnymi/analitykami

Spółka zapewnia akcjonariuszom przejrzysty i swobodny dostęp do informacji. Zarząd PBG SA informuje o dostępności dla inwestorów instytucjonalnych oraz analityków na konferencjach organizowanych w celu prezentacji wyników finansowych Spółki. Konferencje organizowane są po ogłoszeniu wyników finansowych Spółki podsumowujących półrocze oraz dany rok obrotowy. Przedstawiciele Spółki dostępni są dla inwestorów na spotkaniach one-on-one, konferencjach oraz roadshows. Spółka na bieżąco udziela odpowiedzi na zapytania telefoniczne i mailowe.
 

Spotkania z inwestorami indywidualnymi

Spółka zapewnia akcjonariuszom przejrzysty i swobodny dostęp do informacji. Zarząd PBG SA informuje o dostępności dla inwestorów indywidualnych na organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych konferencji WallStreet. Jest to największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce, organizowane dla przedstawicieli spółek giełdowych, instytucji polskiego rynku kapitałowego oraz mediów. Spółka na bieżąco udziela odpowiedzi na zapytania telefoniczne i mailowe.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.