FB

mobile

Zarządzanie przez jakość

Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko

Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, AQAP 2110, PN-EN ISO 3834 oraz dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE. Naszym sukcesem jest zaangażowanie się wszystkich pracowników w jego doskonalenie.

Mamy świadomość wagi działań związanych z bezpieczeństwem oraz działań prośrodowiskowych, dlatego wdrożyliśmy dodatkowy Europejski System Zarządzania, zgodny z wymaganiami standardu SCC** (Safety Checklist for Contractors).

Promujemy działania oparte na najwyższych międzynarodowych standardach zapewnienia jakości, które potwierdzają przygotowanie Spółki do funkcjonowania na wymagającym rynku.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pobierz Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pobierz Polityka Jakości, Środowiska i Higieny Pracy

 

Certyfikaty

Uzyskane przez nas certyfikaty potwierdzają przygotowanie Spółki do funkcjonowania na wymagającym rynku międzynarodowym. Posiadamy: 

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube