FB

mobile

Zarządzanie przez jakość

Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko

Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, AQAP 2110, PN-EN ISO 3834 oraz dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE. Naszym sukcesem jest zaangażowanie się wszystkich pracowników w jego doskonalenie.

Mamy świadomość wagi działań związanych z bezpieczeństwem oraz działań prośrodowiskowych, dlatego wdrożyliśmy dodatkowy Europejski System Zarządzania, zgodny z wymaganiami standardu SCC** (Safety Checklist for Contractors).

Promujemy działania oparte na najwyższych międzynarodowych standardach zapewnienia jakości, które potwierdzają przygotowanie Spółki do funkcjonowania na wymagającym rynku.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pobierz Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Pobierz Polityka Jakości, Środowiska i Higieny Pracy

 

Certyfikaty

Uzyskane przez nas certyfikaty potwierdzają przygotowanie Spółki do funkcjonowania na wymagającym rynku międzynarodowym. Posiadamy: 

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.