FB

mobile

Fundacja PBG

INSPIRUJEMY do działania i pomagamy spełniać marzenia.

KREUJEMY wizerunek Grupy odpowiedzialnej społecznie.

WSPIERAMY osoby, instytucje, projekty, które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe.

Fundacja PBG została powołana w 2010 roku.

Radę Programową Fundacji tworzą: Przemysław Szkudlarczyk, Tomasz Tomczak, Mariusz Łożyński.

Rolę Prezesa Fundacji pełni Małgorzata Wiśniewska.

Działając w imieniu Fundatora i Darczyńców, jako Fundacja Korporacyjna, kontynuujemy dobre tradycje Grupy PBG.

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych projektach, zapraszamy na: www.fundacja-pbg.pl

Dokumentujemy historię budowaną przez Grupę PBG.

Fundacja PBG wydała pierwszy z czterech wydań specjalnych magazynu „Ogniwo” poświęcony wyłącznie budowie nowych mocy dla Polski w Jaworznie.

http://www.pbg-sa.pl/spolka/biuletyn-korporacyjny/ogniwo-specjalne-3-199.html

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube