FB

mobile

Kontakt

DANE TELEADRESOWE

PBG SA

ul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel.: +48 61 66 51 700
fax: +48 61 66 51 701
www.pbg-sa.pl
e-mail: polska@pbg-sa.pl

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS: 0000184508
NIP: 777-21-94-746
REGON: 631048917

KOD LEI: 259400X248CV8DJRIM55

KOD FISN: PBG/BRSH SER-A-I PLN0,02

KOD CFI: ESVUFB

Wysokość kapitału zakładowego: 16.086.604,44 zł
- wpłacony w całości.

BIURO PRASOWE
tel.: + 48 61 66 51 793
e-mail: jacek.balcer@pbg-sa.pl
            joanna.januszewska@pbg-sa.pl

 

KONTAKT DLA INWESTORÓW
tel.: + 48 605 470 599
e-mail: gielda@pbg-sa.pl

 

REKRUTACJA I SZKOLENIA
tel.: + 48 61 66 41 995
e-mail: rekrutacja@pbg-sa.pl
e-mail: szkolenia@pbg-sa.pl


Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

PBG SA
ul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube