FB

mobile

O spółce

Data powstania: 1994 r.
Debiut na GPW: 2 lipca 2004 r.

Kod LEI: 259400X248CV8DJRIM55
Kapitał zakładowy: 16.368.406,26 zł
Zatrudnienie (Spółka): 52

Zatrudnienie (Grupa Kapitałowa): 2659

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonujemy jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

W segmencie paliw  realizujemy inwestycje polegające zarówno na budowie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zobacz nasze realizacje.

Zdobyliśmy pozycję lidera w branży gazu i ropy naftowej na rynku krajowym dzięki współpracy projektowej i wykonawczej z firmami zagranicznymi oraz wdrażaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Zdobyte referencje i doświadczenie wykorzystujemy do pozyskiwania największych inwestycji realizowanych na rynku gazu i ropy naftowej.

PBG stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą Spółki działające na rynku budownictwa specjalistycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wdrażając nowoczesne modele zarządzania, dbamy o to, by potrzeby Klienta miały kluczowy wpływ na oferowaną jakość usług. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność, kompleksowo realizując powierzone zadania. Opracowujemy koncepcje, procesy technologiczne, projekty, gwarantujemy dostawy i wykonawstwo, przeprowadzamy rozruch instalacji, zapewniamy eksploatację, serwis oraz usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

Stosowane przez nas technologie są przyjazne środowisku.

Kilka tysięcy naszych pracowników bierze udział w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć, stale podnosząc kompetencje i dbając o wysoki poziom świadczonych usług.

Więcej

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.