FB

mobile

O spółce

Data powstania: 1994 r.
Debiut na GPW: 2 lipca 2004 r.

Kod LEI: 259400X248CV8DJRIM55
Kapitał zakładowy: 16.086.604,44 zł
Zatrudnienie (Spółka): 68

Zatrudnienie (Grupa Kapitałowa): 2659

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonujemy jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

W segmencie paliw  realizujemy inwestycje polegające zarówno na budowie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zobacz nasze realizacje.

Zdobyliśmy pozycję lidera w branży gazu i ropy naftowej na rynku krajowym dzięki współpracy projektowej i wykonawczej z firmami zagranicznymi oraz wdrażaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Zdobyte referencje i doświadczenie wykorzystujemy do pozyskiwania największych inwestycji realizowanych na rynku gazu i ropy naftowej.

PBG stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą Spółki działające na rynku budownictwa specjalistycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wdrażając nowoczesne modele zarządzania, dbamy o to, by potrzeby Klienta miały kluczowy wpływ na oferowaną jakość usług. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność, kompleksowo realizując powierzone zadania. Opracowujemy koncepcje, procesy technologiczne, projekty, gwarantujemy dostawy i wykonawstwo, przeprowadzamy rozruch instalacji, zapewniamy eksploatację, serwis oraz usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

Stosowane przez nas technologie są przyjazne środowisku.

Kilka tysięcy naszych pracowników bierze udział w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć, stale podnosząc kompetencje i dbając o wysoki poziom świadczonych usług.

Więcej

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube