FB

mobile

WZA

Walne zgromadzenie - regulacje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 marca 2019 roku - ODWOŁANE

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 marca 2019 roku - ODWOŁANE

  Ogłoszenie

  Ilość akcji  głosów w kapitale zakładowym na dzień ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. dzień 31 stycznia 2019 roku): 818.420.313 akcji i tyle samo głosów

  Dzień rejestracji: 17 luty 2019 roku

  Odwołanie Walnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 kwietnia 2019 roku

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 kwietnia 2019 roku

  Ogłoszenie

  Ilość akcji  głosów w kapitale zakładowym na dzień ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. dzień 4 marca 2019 roku): 818.420.313 akcji i tyle samo głosów

  Dzień rejestracji: 17 marzec 2019 roku

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.