FB

mobile

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu PBG

 • Małgorzata Wiśniewska - 23,61%

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%

 • Bank Polska Kasa Opieki SA - 7,68%

 • Pozostali - 62,23%

akcje PBG ilość akcji rodzaj akcji ilość akcji ilość głosów ilość akcji w obrocie
seria A 5 700 000 zwykłe 5 700 000 5 700 000 5 700 000
seria B 1 500 000 zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000
seria C 3 000 000 zwykłe 3 000 000 3 000 000 3 000 000
seria D 330 000 zwykłe 330 000 330 000 330 000
seria E 1 500 000 zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000
seria F 1 400 000 zwykłe 1 400 000 1 400 000 1 400 000
seria G 865 000 zwykłe 865 000 865 000 865 000
seria H 776 948 780 zwykłe 776 948 780 776 948 780 776 948 780
seria H 10 977 030 imienne 10 977 030 10 977 030 0
seria I 16 199 503 zwykłe 16 199 503 16 199 503 12 806 811
  suma kapitał, głosy 818 420 313 818 420 313 804 050 591

Dodatkowe informacje:

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.