FB

mobile

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu PBG

  • Jerzy Wiśniewski - 23,61%

  • BZ WBK SA - 7,89%

  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,83%

  • Bank Polska Kasa Opieki SA - 8,09%

  • Jefferies International Limited, w tym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6,77% - 19,2%

  • Pozostali - 34,38%

akcje PBG ilość akcji rodzaj akcji ilość akcji ilość głosów ilość akcji w obrocie
seria A 5 700 000 zwykłe 3 740 000 3 740 000 0
zwykłe 1 960 000 1 960 000 1 960 000
seria B 1 500 000 zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000
seria C 3 000 000 zwykłe 3 000 000 3 000 000 3 000 000
seria D 330 000 zwykłe 330 000 330 000 330 000
seria E 1 500 000 zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000
seria F 1 400 000 zwykłe 1 400 000 1 400 000 1 400 000
seria G 865 000 zwykłe 865 000 865 000 865 000
seria H 756 410 820 imienne 756 410 820 756 410 820 0
seria I 6 459 105 zwykłe 6 459 105 6 459 105 0
  suma kapitał, głosy 777 164 925 777 164 925 10 555 000

Dodatkowe informacje:

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube