FB

mobile

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu PBG

  • Jerzy Wiśniewski - 23,61%

  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,6%

  • Bank Polska Kasa Opieki SA - 7,81%

  • Pozostali - 61,98%

akcje PBG ilość akcji rodzaj akcji ilość akcji ilość głosów ilość akcji w obrocie
seria A 5 700 000 zwykłe 3 740 000 3 740 000 3 740 000
zwykłe 1 960 000 1 960 000 1 960 000
seria B 1 500 000 zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000
seria C 3 000 000 zwykłe 3 000 000 3 000 000 3 000 000
seria D 330 000 zwykłe 330 000 330 000 330 000
seria E 1 500 000 zwykłe 1 500 000 1 500 000 1 500 000
seria F 1 400 000 zwykłe 1 400 000 1 400 000 1 400 000
seria G 865 000 zwykłe 865 000 865 000 865 000
seria H 776 948 780 zwykłe 776 948 780 776 948 780 776 948 780
seria H 213 610 imienne 213 610 213 610 0
seria I 12 872 832 zwykłe 12 872 832 12 872 832 12 806 811
  suma kapitał, głosy 804 330 222 804 330 222 804 050 591

Dodatkowe informacje:

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube