FB

mobile

Strategia GK PBG

Strategią działalności PBG jest systematyczny i długoterminowy wzrost wartości Spółki i Grupy oraz budowanie  jednej z największych grup inżynieryjno-budowlanych w Europie poprzez:

  • pozyskiwanie i realizację rentownych kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej z wykorzystaniem połączonych potencjałów Spółek z Grupy Kapitałowej;
  • rozwijanie dotychczasowej działalności (poszerzanie oferty w obszarze core businessu) na rynkach związanych z budownictwem specjalistycznym, takich jak: gaz ziemny, ropa naftowa, paliwa;
  • ekspansja działalności na rynku budownictwa energetycznego;
  • ekspansję na rynki zagraniczne, oferowanie produktów i usług na rynku globalnym;
  • usprawnianie organizacji pracy i optymalizację kosztów działalności;
  • doskonalenie kadry inżynierskiej i realizację coraz bardziej skomplikowanych projektów.

Budujemy inwestycje istotne dla Polski zapewniające bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube