FB

mobile

Media o nas

Agnieszka Wasilewska-Semail dla „Harvard Business Review Polska"

2018-04-16

O kolejnych szansach, jakie otwierają przed RAFAKO S.A. alternatywne źródła energii, o biznesie społecznie odpowiedzialnym i budowaniu wartości dla akcjonariuszy w rozmowie z „Harvard Business Review Polska" mówi Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO.

Restrukturyzacja w RAFAKO celem pozyskania rentownych kontraktów

2017-09-13

Więcej w załączony artykule z Rzeczpospolitej pt. „Grupa PBG na dopalaczach".

Wielki Budowniczy dostał drugą szansę

2017-08-31

O historii upadku, determinacji Jerzego Wiśniewskiego i powrocie PBG do gry.

Prezes PBG zapowiada odbudowę pozycji spółki, nie wyklucza dokupowania akcji

2017-05-17

Prezes i główny akcjonariusz PBG Jerzy Wiśniewski zapowiada odbudowę pozycji spółki i nie wyklucza zwiększenia w niej swojego zaangażowania. Jego zdaniem w perspektywie wejścia do obrotu giełdowego nowych akcji PBG może dojść do przeceny akcji spółki.(...) Więcej w wywiadzie Prezesa dla portalu Bankier.pl

Przyszły rok zapowiada się ciekawie

2016-10-05

Ostatnie dni września zaowocowały dwoma nowymi kontraktami w portfelu Rafako. Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes spółki, opowiada w rozmowie z Bankier.pl o planach dowodzonej przez nią firmy oraz szansach Rafako na kolejne kontrakty.

Rafako wygrało przetarg na blok w Wilnie za 150 mln euro

2016-07-14

Oferta firmy Rafako została wybrana na wykonawcę elektrociepłowni w Wilnie. Wartość kontraktu to prawie 150 mln euro. Więcej w załączonym materiale. Źródłó:rynekinfrastruktury.pl

1 2 3 

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.