FB

mobile

Rating

Ocena wiarygodności kredytowej (rating)

Spółka PBG S.A. posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez dwie wiodące międzynarodowe agencje ratingowe: Standard and Poor’s (S&P) oraz Moody’s.

Data aktualizacji Oceny ratingowe
Rok Miesiąc

S&P

Moody's

2011 Październik

BB - , perspektywa stabilna

więcej informacji

 
2011 Grudzień  

B2 , perspektywa stabilna

więcej informacji

2012 Maj

B+ , credit watch

więcej informacji

Caa1 , na liście obserwacyjnej pod kątem możliwego dalszego obniżenia

więcej informacji

2012 Maj

SD (selective default)

więcej informacji

 
2012 Czerwiec

D (default)

więcej informacji

 

 

 

D (default)

  Agencja Moody’s zaprzestaje publikowania ratingów PBG ze względu na fakt, iż Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

wiecej informacji

 

2012 Sierpień

 

Agencja Standard & Poor’s wycofała rating PBG i Spółka nie będzie podlegała dalszej weryfikacji i ocenie ratingowej Agencji. 

Wycofanie ratingu nastąpiło na wniosek Zarządu PBG, a związane jest z wydanym w dniu 13 czerwca br przez Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowieniem o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

więcej informacji

 

Skala jakości długoterminowej wiarygodności kredytowej

S&P Moody's

Rating

Znaczenie

Rating

Znaczenie

AAA

Doskonała jakość

Aaa

Doskonała jakość

AA+

Wysoka jakość

Aa1

Wysoka jakość

AA            Aa2           
AA- Aa3
A+

Dobra jakość

A1

Dobra jakość

A A2
A- A3
BBB+


Satysfakcjonująca jakość. Pewne niepewności w długim okresie.

Baa1


Satysfakcjonująca jakość. Pewne niepewności w długim okresie.

BBB Baa2
BBB- Baa3
BB+

Niejasna jakość/Spekulacyjna

Ba1

Niejasna jakość/Spekulacyjna

BB Ba2
BB- Ba3
B+

Niska jakość/Wysoce spekulacyjna. Zdolność do spłaty zadłużenia w długim okresie czasu może być niska.

B1

Niska jakość/Wysoce spekulacyjna. Zdolność do spłaty zadłużenia w długim okresie czasu może być niska.

B B2
B- B3
CCC+

Bardzo słaba jakość. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań jest realną możliwością.

Caa1

Bardzo słaba jakość. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań jest realną możliwością.

CCC Caa2
CCC- Caa3
CC

Pewnego rodzaju bankructwo wydaje się być możliwe.

   
C

Imminent default

Ca

Bankructwo

DDD

Bankructwo. Przewidywana poprawa na poziomie 90%-95%.

C

Bankructwo. Słabe perspektywy osiągnięcia pozycji akceptowalnej do zainwestowania w spółkę.

DD

Bankructwo. Przewidywana poprawa na poziomie 50%-90%.

   
D

Bankructwo. Przewidywana poprawa na poziomie <50%.

   

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube