FB

mobile

Wydarzenia

RAFAKO zbuduje instalację odsiarczania w Elektrowni Ostrołęka

2018-07-25

Kontrakt obejmuje budowę nowej instalacji odsiarczania spalin. RAFAKO wykorzysta własne technologie w tym zakresie (metodę mokrą wapienno – gipsową). Budowa drugiej linii odsiarczania jest niezbędna, aby Elektrownia mogła spełnić  kryteria ochrony środowiska zawarte w konkluzjach BAT. 

 - Dzisiejsze wydarzenie ma bardzo ważne znaczenie dla Grupy Energa, to gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na krajowym rynku wytwórczym– powiedział Arkadiusz Siwko, prezes Zarządu Energa S.A. – Dzięki budowie drugiej instalacji odsiarczania spalin w Elektrowniach Ostrołęka dostosujemy bloki energetyczne do wymogów środowiskowych. Tego typu inwestycje zapewnią zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. To istotne, bo zwiększanie efektywności produkcji energii przy jednoczesnej dbałości o środowisko jest dla nas priorytetem , czego właśnie  dowodem jest realizowany projekt IOS II.

  Projekt, zgodnie z umową, ma zostać zrealizowany nie później niż w czerwcu 2020 roku.

 - Od początku roku pozyskujemy zlecenia zgodnie z naszymi założeniami w obu strategicznych segmentach działalności. Do chwili obecnej, wraz z nowym kontraktem na instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka, podpisaliśmy umowy na realizację projektów o wartości ponad 560 mln złotych (netto), z czego 180 mln złotych pochodzi z segmentu oil&gas. Oczekujemy, że w najbliższym czasie portfel zamówień RAFAKO powiększy się o kolejne pół miliarda złotych – stwierdziła Prezes Zarządu RAFAKO SA Agnieszka Wasilewska-Semail. -Nasze cele na 2018 rok nie są zagrożonedodała.

  RAFAKO jest jedyną rodzimą firmą, która oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowujące energetykę zawodową i przemysłową do nowych europejskich regulacji w zakresie emisji szkodliwych substancji – czyli do tzw. konkluzji BAT. Może wykonać zarówno nowe, spełniające zaostrzone kryteria instalacje, jak i dokonywać modernizacji istniejącej infrastruktury. 

 - Jako jedyna polska firma dysponujemy pełnym wachlarzem technologii w tym zakresie – podkreśliła Agnieszka Wasilewska Semail.  - Mamy kompetencje, mamy zasoby ludzkie i potrafimy dostarczyć rozwiązania "pod klucz", jednocześnie dając inwestorom komfort współpracy z firmą z ogromnym doświadczeniem.

  RAFAKO jako jedyna polska firma posiada samodzielne referencje w zakresie wykonywania i modernizacji instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska. Dysponuje technologiami w zakresie  instalacji odpylania, odsiarczania jak i odazotowania spalin. Kompetencje RAFAKO w kompleksowym dostarczaniu rozwiązań ochrony środowiska dla energetyki, pozwalają firmie konkurować także na światowych rynkach jak i rozwijać nowe technologie m.in. w zakresie wychwytu rtęci czy też cząstek submikronowych. 

 

RAFAKO S.A. jest liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Spółka jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą. Firma posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii.

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

Jacek Balcer

Rzecznik Prasowy Grupy PBG

tel. +48 61 66 51 793

kom. +48 605 470 718

e-mail: jacek.balcer@gkpbg.pl   

 

 

 

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.