FB

PBG

mobile

Inwestycje istotne dla Polski

Budowa największych przedsięwzięć w kraju

Inwestycje istotne dla Polski

Nasza praca - nasza pasja - nasze budowy. Stadiony na Euro 2012

Inwestycje przyjazne społeczeństwu

Budowa dróg i autostrad do Euro 2012

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Czysta woda i ochrona środowiska

Inwestycje istotne dla Polski

Inwestycje istotne dla Polski

Inwestycje istotne dla Polski

Inwestycje istotne dla Polski

Nieruchomości Grupy PBG

Aktualności

PBG AVATIA, spółka z Grupy PBG pomyślnie zakończyła kolejny etap procesu układowego z Wierzycielami. Do Spółki wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu o zatwierdzeniu Układu oraz o zakończeniu postępowania...

Więcej aktualności