FB

mobile

Ład korporacyjny

Oświadczenie w sprawie udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Oświadczenie Zarządu w sprawie udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki:

(Dobre Praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych II. 1, 2a)

 

 

 

Rok 2018

Rada Nadzorcza:

od 1 stycznia 2018 - obecnie - 2 kobiety, 5 mężczyzn

Zarząd:

od 1 stycznia 2018 - obecnie - 1 kobieta, 3 mężczyzn

 

Rok 2017

Rada Nadzorcza:

od 1 stycznia 2017 - obecnie - 2 kobiety, 5 mężczyzn

Zarząd:

od 1 stycznia 2017 - obecnie - 1 kobieta, 3 mężczyzn

 

Rok 2016

Rada Nadzorcza:

od 17 listopada - 31 grudnia 2016 - 2 kobiety, 5 mężczyzn

od 1 stycznia  do 17 listopada 2016 – 1 kobieta, 5 mężczyzn

Zarząd:

od 20 listopada do 31 grudnia 2016 – 1 kobieta, 3 mężczyzn

od 1 stycznia do 20 listopada 2016 - 2 kobiety, 3 mężczyzn

 

Rok 2015

Rada Nadzorcza:

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r – 1 kobieta, 4 mężczyzn

Zarząd:

od 1 stycznia do 6 września 2015r - 2 kobiety, 2 mężczyzn

od 6 września do 31 grudnia 2015r - 2 kobiety, 3 mężczyzn

 

Rok 2014

Rada Nadzorcza:

od 1 stycznia do 24 kwietnia 2014r – 1 kobieta, 6 mężczyzn

od 24 kwietnia do 11 listopada 2014r – 1 kobieta, 5 mężczyzn

od 11 listopada do 31 grudnia 2014r – 1 kobieta, 4 mężczyzn

Zarząd:

od 1 stycznia do 24 kwietnia 2014r – 2 kobiety, 3 mężczyzn

od 24 kwietnia do 5 maja 2014r - 2 kobiety, 4 mężczyzn

od 5 maja do 31 października 2014r - 2 kobiety, 3 mężczyzn

od 31 października do 31 grudnia 2014r - 2 kobiety, 2 mężczyzn

 

Rok 2013

Rada Nadzorcza:

od 1 stycznia do 21 czerwca 2013r – 1 kobieta, 4 mężczyzn

od 21 czerwca do 31 grudnia 2013r – 1 kobieta, 6 mężczyzn

Zarząd:

od 1 stycznia do 18 marca 2013r – 1 kobieta, 3 mężczyzn

od 18 marca do 31 grudnia 2013r – 2 kobiety, 3 mężczyzn

 

Rok 2012

Rada Nadzorcza:

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r – 1 kobieta, 4 mężczyzn

Zarząd:

od 1 stycznia do 15 maja 2012r – 4 mężczyzn

od 15 maja do 28 czerwca 2012r – 5 mężczyzn

od 28 czerwca do 28 października 2012r – 3 mężczyzn

od 28 października do 31 grudnia 2012r – 1 kobieta, 3 mężczyzn

< Ład korporacyjny

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.