FB

mobile

Raporty bieżące

34/2015: Stwierdzenie zawarcia Układu z Wierzycielami.

2015-08-25

W nawiązaniu do raportu 32/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „PBG”) informuje, iż Postanowieniem z dnia  25 sierpnia br. Sędzia Komisarz stwierdził zawarcie Układu Spółki z Wierzycielami o treści zgodnej z Propozycjami Układowymi Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, opublikowanymi raportem bieżącym 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

 

Uzasadniając ogłoszenie zawarcia Układu, Sędzia Komisarz przedstawił wyniki głosowania Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzonego wobec Spółki na skutek postanowienia z dnia 13 czerwca 2012 roku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

 

Sędzia Komisarz w Postanowieniu wskazał, że uprawnionych do głosowania było ostatecznie 356 wierzycieli, dysponujących ogólną sumą wierzytelności w kwocie 2.668.353.081,04 zł, z czego za układem opowiedziała się większość wierzycieli reprezentujących łącznie 2.524.530.857,86 zł, tj 94,61% wierzytelności uprawnionych do głosowania, w tym:

 

w Grupie 1:

- uprawnionych do głosowania było 44 wierzycieli, z łączną kwotą wierzytelności 222.912.923,93 zł;

- za układem głosowało 34 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności 193.337.772 zł, co  oznacza, że w Grupie 1 za Układem głosowało  77,27% wierzycieli, reprezentujących 86,73% wierzytelności;

 

w Grupie 2:

- uprawnionych do głosowania było 256 wierzycieli, z łączną kwotą wierzytelności 14.345.258,23 zł;

- za układem głosowało 235 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności 12.982.129 zł, co  oznacza, że w Grupie 2 za Układem głosowało  91,80% wierzycieli, reprezentujących 90,50% wierzytelności

 

w Grupie 4:

- uprawnionych do głosowania było 9 wierzycieli, z łączną kwotą wierzytelności 104.822.513,90 zł;

- za układem głosowało 5 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności 86.151.155 zł, co  oznacza, że w Grupie 4 za Układem głosowało 55,56% wierzycieli, reprezentujących 82,19% wierzytelności;

 

w Grupie 5:

- uprawnionych do głosowania było 58 wierzycieli, z łączną kwotą wierzytelności 2.311.394.119,12 zł;

- za układem głosowało 39 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności 2.217.181.536 zł, co  oznacza, że w Grupie 5 za Układem głosowało 67,24% wierzycieli, reprezentujących 95,92% wierzytelności;

 

w Grupie 6:

- uprawniony do głosowania był 1 wierzyciel, z łączną kwotą wierzytelności 14.878.265,86 zł, który głosował za przyjęciem układu, co  oznacza, że w Grupie 6 za Układem głosowało 100% wierzycieli, reprezentujących 100% wierzytelności;

 

Wierzyciele z Grupy 3 oraz 7 nie byli uprawnieni do głosowania.

Pliki:

(.pdf - 29,46 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.