FB

mobile

Raporty bieżące

46/2015: Zatwierdzenie Układu z Wierzycielami.

2015-10-08

W nawiązaniu do raportu 32/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku oraz 34/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „PBG”) informuje, iż Postanowieniem z dnia 8 października br. Sąd Upadłościowy zatwierdził  Układ zawarty przez Spółkę z Wierzycielami w dniach 3 – 5 sierpnia 2015 roku.

Postanowienie nie jest prawomocne.

 

Zawarcie przez Spółkę z Wierzycielami Układu o treści zgodnej z Propozycjami Układowymi Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, opublikowanymi raportem bieżącym 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zostało stwierdzone przez Sędziego Komisarza Postanowieniem z dnia  25 sierpnia br. Sędzia Komisarz w Postanowieniu wskazał, że uprawnionych do głosowania było ostatecznie 356 wierzycieli, dysponujących ogólną sumą wierzytelności w kwocie 2.668.353.081,04 zł, z czego za układem opowiedziała się większość wierzycieli reprezentujących łącznie 2.524.530.857,86 zł, tj. 94,61% wierzytelności uprawnionych do głosowania, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Pliki:

pełna treść raportu 46/2015 (.pdf - 24,50 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.