FB

mobile

Raporty bieżące

14/2015: Postanowienie Sędziego Komisarza w sprawie wyznaczenia nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli PBG.

2015-05-18

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 14 maja 2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, Postanowienia w sprawie wyznaczenia Zgromadzenia Wierzycieli PBG w następujących terminach:

- dla uprawnionych do głosowania Wierzycieli ujętych w grupie 1 i 2, na dzień 3 sierpnia 2015 roku, godz. 10.00 oraz na dzień 4 sierpnia 2015 roku, godz. 10.00;

- dla uprawnionych do głosowania Wierzycieli z pozostałych grup na dzień 5 sierpnia 2015 roku, godz. 10.00.

Ponadto Sędzia Komisarz zarządził głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli, również w trybie pisemnym.

 

Zgodnie z art. 281 PUiN Wierzyciele zostaną zawiadomieni przez Sąd o szczegółach dotyczących Zgromadzenia.

Pliki:

(.pdf - 23,57 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.