FB

mobile

Atuty pracy w GK PBG

Przekonaj się, że warto dołączyć do naszego zespołu

Tworzymy klimat sprzyjający ciągłemu doskonaleniu się i rozwojowi, a także pomagamy w realizacji zawodowych i osobistych celów.

Zarządzanie wiedzą

Zależy nam na kształceniu wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy w zgodzie z naszą misją przyczynią się do podnoszenia poziomu funkcjonowania społeczeństwa oraz rozwoju polskiej gospodarki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Dlatego:

 • oferujemy naszym Pracownikom szeroko zakrojony system szkoleń prowadzonych przez trenerów wewnętrznych,
 • wspomagamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trakcie specjalistycznych szkoleń zewnętrznych,
 • współfinansujemy edukację Pracowników na uczelniach wyższych.

Szkolenia językowe

Od wielu lat w Grupie PBG jest konsekwentnie realizowany projekt podnoszenia poziomu znajomości języków obcych wśród Pracowników. W tym celu została powołana Szkoła Językowa PBG, w której Pracownicy mogą pobierać lekcje języka angielskiego.  Nauka w Szkole Językowej PBG jest współfinansowana przez Pracodawcę.

Szkolenia dla nowych pracowników

Dużą wagę przykładamy do procesu wdrożenia nowych Pracowników do pracy. W pierwszych dniach przechodzą oni cykl szkoleń zapoznając się z procesami oraz kulturą organizacyjną Grupy PBG.

Kultura organizacyjna

O kulturze organizacyjnej w Grupie PBG mówi się, że jest wyjątkowa! Dlaczego? Jeśli dołączysz do naszego zespołu, sam się przekonasz, w jak szerokim zakresie Grupa PBG wspiera rozwój osobisty Pracowników. Z nami możesz nie tylko podnosić swoje zawodowe kompetencje, ale także masz okazję dzielić się swoimi pasjami:

 • "Ogniwo” Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG – czasopismo tworzone przez pracowników dla pracowników oraz pole do popisu dla autorów i redaktorów tekstów oraz fotografików i rysowników – zapraszamy do lektury aktualnego wydania.
 • PBG Gallery – raj dla duszy miłośników sztuki oraz okazja, by samemu stać się autorem wystawy – sprawdź nadchodzące wydarzenia w PBG Gallery.
 • PBG Band – skupia miłośników muzyki, a swymi występami uświetnia szereg firmowych spotkań.
 • sekcje sportowe – możliwość sportowej rywalizacji w zgodzie z zasadami fair play oraz pojedynków sportowych z Zarządami spółek :-)
   

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.