FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Pięknie widzę to, co robię (kwiecień 2012)

Drodzy czytelnicy! Staramy się, aby nasze „Ogniwo” towarzyszyło ważnym wydarzeniom w Grupie PBG. Tak jest i tym razem. Od 2000 roku, tradycyjnie przed Wielkanocą, spotykamy się na SIS-ach, czyli Spotkaniach Informacyjno-Szkoleniowych, których ideą jest ciągłe doskonalenie się i szkolenie.

Podczas SIS-ów mamy możliwość lepszego poznania organizacji, procesów w niej działających, prowadzonych inicjatyw z zakresu CSR w Grupie PBG, czy zapoznania się z wynikami corocznych ankiet – „Badania Satysfakcji Pracowników” oraz, co najważniejsze, mamy możliwość spotkania się z Zarządami spółek i poznania strategii na najbliższy czas i kolejne lata.

SISy są w całości o nas i dla nas, dlatego też w tym numerze wracamy do tradycji przedstawiania naszych pracowników. Opisy budowniczych Kopalni LMG czy Stadionu Narodowego w Warszawie stanowią wstęp do stałej rubryki, która będzie publikowana w kolejnych wydaniach.

Zapraszamy do lektury "Pięknie widzę to, co robię (kwiecień 2012)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube