FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Pięknie widzę to, co robię (kwiecień 2012)

Drodzy czytelnicy! Staramy się, aby nasze „Ogniwo” towarzyszyło ważnym wydarzeniom w Grupie PBG. Tak jest i tym razem. Od 2000 roku, tradycyjnie przed Wielkanocą, spotykamy się na SIS-ach, czyli Spotkaniach Informacyjno-Szkoleniowych, których ideą jest ciągłe doskonalenie się i szkolenie.

Podczas SIS-ów mamy możliwość lepszego poznania organizacji, procesów w niej działających, prowadzonych inicjatyw z zakresu CSR w Grupie PBG, czy zapoznania się z wynikami corocznych ankiet – „Badania Satysfakcji Pracowników” oraz, co najważniejsze, mamy możliwość spotkania się z Zarządami spółek i poznania strategii na najbliższy czas i kolejne lata.

SISy są w całości o nas i dla nas, dlatego też w tym numerze wracamy do tradycji przedstawiania naszych pracowników. Opisy budowniczych Kopalni LMG czy Stadionu Narodowego w Warszawie stanowią wstęp do stałej rubryki, która będzie publikowana w kolejnych wydaniach.

Zapraszamy do lektury "Pięknie widzę to, co robię (kwiecień 2012)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.