FB

mobile

Raporty bieżące

93/2007: Rejestracja podwyższenia kapitału w KRI SA i aktualizacja informacji

2007-09-06

Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 06 września 2007 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 30 sierpnia 2007 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, polegającym na podwyższeniu kapitału w spółce stowarzyszonej KRI SA z kwoty 53 800 000 zł do kwoty 126 684 615 zł. Podwyższenie wynika z emisji 72 884 615 akcji serii B spółki KRI SA.

Jednocześnie Zarząd PBG SA w nawiązaniu do raportu nr 77/2007 opublikowanego w dniu 31 lipca 2007 roku (dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1445) informuje, że weszła w życie umowa na mocy której wszystkie udziały w spółce PGS Sp. z o.o. przechodzą na własność spółki KRI SA, a akcje serii B w spółce KRI SA objęte zostały przez Fundusze Galiver Ltd z siedzibą w Nikozji, Prospect Investment Management LLP z siedzibą w Londynie, Powiernicy trustu The Thameside 1979 Settlement z siedzibą w Henley-on-Thames, RIT CAPITAL PARTNERS PLC z siedzibą w Londynie oraz FA Globar (BVI) Ltd z siedzibą w Road Town, w proporcjach przedstawionych w raporcie 77/2007. Tym samym 23 800 000 akcji serii A spółki KRI SA, o wartości nominalnej 1 zł, pozostających w posiadaniu PBG SA, zapewnia spółce 18,79% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów. W związku z powyższym, z dniem 1 września 2007 wyniki spółki KRI SA oraz PGS SA nie będą ujmowane w skonsolidowanych raportach finansowych Grupy Kapitałowej PBG.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Bo
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 53,30 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.