FB

mobile

Raporty bieżące

85/2007: Aktualizacja informacji

2007-08-23

W nawiązaniu do raportu nr 39/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 (raport dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1270) Zarząd PBG SA informuje, że powziął informację o przystąpieniu w dniu 20 sierpnia 2007 roku do spółki zależnej PBG Dom Sp. z o.o., innej spółki zależnej - Hydrobudowy Śląsk SA.
W dniu 20 sierpnia 2007 roku Zgromadzenie Wspólników spółki PBG Dom Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.000.000 zł do 2.357.200 zł, o 3.572 udziały. Wszystkie 3.572 udziały, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, objęła spółka Hydrobudowa Śląsk SA, w zamian za wkład niepieniężny w postaci wieczystego użytkowania gruntu, obejmującego działkę o obszarze 2,30.09 ha położoną w województwie śląskim. Tym samym Hydrobudowa Śląsk SA obejmie po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału w spółce PBG Dom Sp. z o.o. udziały stanowiące15,15% kapitału zakładowego i w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 41,64 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.