FB

mobile

Raporty bieżące

79/2007: Data i miejsce składania zapisów na akcje w ramach Programu Motywacyjnego oraz cena i cena nabycia akcji

2007-08-06

Zarząd Spółki PBG S.A. działając na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w 2004 roku w związku z emisją Akcji Serii C i Akcji Serii D (Rozdział III - Dane o Emisji, punkt 12.5 oraz punkt 12.6), podaje niniejszym do wiadomości publicznej, informacje dotyczące składania zapisów przez Osoby Uprawnione do nabywania Akcji serii D w ramach Programu Motywacyjnego:

1) Termin składania zapisów: 13-17 sierpnia 2007r.

2) Zapisy przyjmowane będą przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.:

- w Punkcie Obsługi Klientów I Oddziału BZ WBK S.A. w Poznaniu pl. Wolności 16 - w całym okresie przyjmowania zapisów (godziny pracy POK 9:00 - 18:00)

- w siedzibie Spółki w Wysogotowie - tylko w dniu 13 sierpnia 2007 r., w godzinach 8:00 - 14:00.

Jednocześnie Zarząd Spółki PBG S.A. działając na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w 2004 roku w związku z emisją Akcji Serii C i Akcji Serii D (Rozdział III - Dane o Emisji, punkt 12.3), podaje do wiadomości publicznej informację, iż Rada Nadzorcza Spółki PBG S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji serii D przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego. Cena nabycia akcji serii D od Subemitenta Usługowego wynosi 1,16 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1pkt.1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,86 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.