FB

mobile

Raporty bieżące

49/2005: Udzielenie poręczenia

2005-07-05


Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzone przez Bank Millennium S.A., udzielone przez PBG S.A., poręczenie za zobowiązania Hydrobudowy Włocławek S.A.
Poręczenie udzielone zostało tytułem zaciągniętego przez Hydrobudowę Włocławek S.A. kredytu udzielonego przez Bank Millennium w wysokości 15.000.000 zł. Poręczenie obowiązywać będzie do dnia 30 stycznia 2006 roku.
Hydrobudowa Włocławek S.A. jest spółką powiązaną z PBG S.A.: podmiot dominujący i jednocześnie Prezes Zarządu PBG S.A. - Pan Jerzy Wiśniewski jest podmiotem dominującym w spółce Hydrobudowa Włocławek.
Hydrobudowa Włocławek S.A. po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału, zostanie włączona do Grupy Kapitałowej PBG.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 9)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 55,23 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.