FB

mobile

Raporty bieżące

22/2010: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 21 kwietnia 2010 roku

2010-04-27

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2010 roku:
 
1.  Pan Jerzy Wiśniewski na ZWZ posiadał 8.470.108 głosów z ogólnej liczby 11.925.111 głosów na ZWZ, co stanowiło 71,02 % głosów na ZWZ oraz stanowi 45,7% ogólnej liczby głosów.

2. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY na ZWZ posiadał 1.100.000 głosów z ogólnej liczby 11.925.111 głosów na ZWZ, co stanowiło 9,20 % głosów na ZWZ oraz stanowi 5,93 % ogólnej liczby głosów.

3. PIONEER PEKAO Investment Management SA,  na ZWZ posiadał 1.280.450 głosów z ogólnej liczby 11.925.111 głosów na ZWZ, co stanowiło 10,74 % głosów na ZWZ oraz stanowi 6,91 % ogólnej liczby głosów.

 

 

Podstawa prawna:
Art. 70 ust.3 ustawy o ofercie


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta


 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.