FB

mobile

Raporty bieżące

14/2014: Negatywny wynik głosowania Zgromadzenia Wierzycieli spółki Strateg Capital w sprawie zawarcia Układu.

2014-05-23

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 35/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku informuje, na podstawie informacji otrzymanej od Pełnomocnika Spółki, że w dniu 22 maja 2014 roku  Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki Strateg Capital Sp. z o.o. w upadłości układowej, po przeliczeniu głosów wierzycieli co do propozycji układowych, stwierdził, że nie doszło do zawarcia układu. Nadto Sędzia Komisarz postanowił o przekazaniu akt sprawy sądowi celem wyznaczenia składu do wydania postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.

PBG posiada 80% udziałów Strateg Capital, jednakże z uwagi na brak Zarządu własnego w spółce Strateg Capital, nie podlega ona konsolidacji.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 23,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.