FB

mobile

Raporty bieżące

12/2017: Wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowania Obligacji PBG.

2017-03-09

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 9 marca 2017 roku, uchwały nr 209/2017 w przedmiocie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotuna Catalyst, Obligacji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki, na dzień 10 marca 2017 roku.

Zgodnie z uchwałą, o której mowa powyżej, Obligacje zostały oznaczone następującymi kodami:

- „PBG0317”: Obligacje serii B;

- „PBG0617”: Obligacje serii C;

- „PBG1217”: Obligacje serii D;

- „PBG0618”: Obligacje serii E;

- „PBG1218”: Obligacje serii F;

- „PBG0619”: Obligacje serii G;

- „PBG1219”: Obligacje serii H;

- „PBG0620”: Obligacje serii I.

Pliki:

raport bieżący 12/2017 (.pdf - 49,27 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.