FB

mobile

PBG Gallery

"Z bliska" - wystawa malarstwa Mateusza Pietrowskiego, wernisaż 10.06.2019 godz. 12.00, PBG Gallery Wysogotowo

Wyjątkowe spotkanie, jakim jest spotkanie ze sztuką współczesną,  z okazji imienin Pani Prezes Fundacji Rafako Małgorzaty Wiśniewskiej to wernisaż wystawy Mateusza Pietrowskiego, tym razem w gościnnych pomieszczeniach Galerii w Wysogotowie. Wystawa zatytyłowana "Z bliska" opowiada o wyjątkowych relacjach artysty z rzeczywistością. Interesujące malarstwo zdolnego młodego malarza oglądać bedzie można jeszcze do końca czerwca.Serdecznie zapraszamy. Wystawę uzupełniają prace uczestniczek warsztatów prowadzonych przez artystę. 

 MATEUSZ PIETROWSKI

malarz, zajmuje się również rysunkiem, fotografią oraz warsztatami twórczymi.
Urodzony w 1990 roku w mieście, które w swym herbie zawiera paletę Mondriana. Dorastał na wyspie, z której wszędzie było blisko – zerówka za rogiem, szkoła za rzeką, a boisko za płotem.
W latach 2010–2015 studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu:
2010–2013 studia I stopnia, Wydział Edukacji Artystycznej, wybrane specjalności Pedagogika sztuki oraz Artystyczna w zakresie Malarstwa;
2013 dyplom licencjacki z malarstwa część praktyczna w pracowni prof. G. Ratajczyka oraz część teoretyczna pod kierunkiem            dr. J. Żmidzińskiego;
2013–2015 studia II stopnia, Wydział Malarstwa (obecnie Wydział Malarstwa i Rysunku);
2015 dyplom magisterski z malarstwa część praktyczna w pracowni prof. G. Ratajczyka oraz część teoretyczna pod kierunkiem dr hab. R. Rogozińskiej.
Od 2015 roku pracuje jako asystent w XIII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.