FB

mobile

PBG Gallery

WB Art

WIESŁAW BOBER WB Art dla PBG dawniej Technologie Gazowe Piecobiogaz

Wernisaż 11.12.06, poniedziałek, godzina 14.00, PBG Gallery
Wystawa czynna do 12.01.2007

Artysta plastyk z wykształcenia, ukończył Wydział Malarstwa Grafiki i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Posiada dyplom tej samej uczelni z filmu animowanego. Malarz, rzeźbiarz, grafik, reżyser filmów animowanych.
Od zawsze związany z firmą, od początku z nami. W tym roku wyróżniony i nagrodzony z okazji jubileuszu dziesięciolecia pracy.

Jego wielką misją związaną z firmą było wykreowanie jej wizerunku artystycznego.
Podjął z powodzeniem tę niezwykle trudną rolę budując z rozmachem tożsamość wizualną poprzez różnorodne działania artystyczne. Dla szerokiego zasięgu odbiorców z branży już po krótkim czasie trudna do zapamiętania nazwa firmy jaką była nazwa Technologie Gazowe Piecobiogaz utożsamiana była z jego wizjami artystycznymi. Siłą tego wizerunku ukazującego tak specyficzny zakres działalności firmy gazowniczej, instalacyjnej było niezwykłe zaangażowanie artysty w życie firmy i w to, co stanowiło zakres jej działalności wykonawczej.

Jest autorem nie tylko prac malarskich, malarsko-graficznych, ale i niezwykle bogatej dokumentacji faktograficznej, zdjęciowej, filmowej, która składa się na bogatą kronikę historii firmy. Zapisywał na kadrze aparatu fotograficznego, kamery filmowej nie tylko nasze budowy, ale także nasze codzienne życie firmowe. Jest też utalentowanym kopistą, ma na swoim koncie wiele prac znanych i cenionych artystów skopiowanych swoją niezwykle precyzyjną ręką.
Umysł wizjonera, artystyczna dusza, niezwykle ciekawy człowiek.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.