FB

mobile

PBG Gallery

"Transparentność przestrzeni" , Roman Kosmala, wernisaż wystawy 03.04.2017, godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Szanowni Państwo

Mamy wielką przyjemność zaprosić na otwarcie wystawy rzeźby pt. Transparentność struktury  znanego poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmali.Wernisaż rozpocznie się w holu na parterze Skalar Office Center, gdzie opowiemy o znajdujących się tam makietach stadionów, które są dziełem tego artysty, po czym zaprosimy  na 2 piętro, gdzie dowiemy się więcej o transparentności struktury i będziemy mieli wyjątkową okazję podziwiać  przygotowaną prezentację rzeźb.

Kuratorem wystawy będzie artysta, pedagog, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Rafał Boettner- Łubowski.Pozdrawiamy i do zobaczenia Fundacja PBG i PBG Gallery Skalar Office Center

ROMAN KOSMALA - rzeżbiarz, rysownik, malarz. Urodził się w 1948 roku. Studia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, dyplom 1972, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych  w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, dyplom z wyróżnieniem 1991, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby- pracownia prof. Józefa Petruka, dyplom z wyróżnieniem 1993. Artysta uczestniczył w ponad 30 wystawach w kraju i zagranicą, otrzymując znaczące wyróżnienia i nagrody.

WAŻNIEJSZE REALIZACJE - pomnik Bojowników o Niepodległość Ojczyzny, Koło, pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańcow Junikowa, Poznań, pomnik Jana Pawła II, Poznań, tablica upamietniająca sarkofag Bolesława Chrobrego, Katedra Poznańska, tablica Napoleona Bonaparte upamiętniająca jego pobyt w Poznaniu, Kolegiata, tablica upamiętniajaca Tadeusza Runggego, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan Medal Okolicznościowy, Millenium Zjazdu Synodu Gnieźnieńskiego1000-2000, Medal Okolicznościowy, Millenium Męczęńskiej Śmierci Św, Wojciecha, Gniezno, Medal upamiętniający 200 lat Mazurka Dąbrowskiego, Poznań, Medal 600-lecia Opalenicy. Realizacje sakralne: Tuchorza, Wolsztyn, Poznań.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA- Grand Prix Salonu Zimowego Rzeźby, Galeria ZAR, Warszawa,1994, Wyróżnienie Międzynarodowego Konkursu Centro Dantesco, Ravenna, 1994, Złoty Medal Salonu Wiosennego Rzeźby , Warszawa, 1997. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki 1997-1998. Nagroda Przezydenta Miasta Szczecina "Ecologium", wystawa ogólnopolska 1998.I Nagroda i realizacja w Ogólnopolskim Konkursie na Rzeźbę Plenerową, 2000, Ostrów.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.