FB

mobile

PBG Gallery

Społeczne Gimnazjum "Dębinka" w Poznaniu- główny organizator, tytuł wystawy: Na tropach żołnierzy generała Andersa, wernisaż 1 grudnia godz. 12.00, Skalar Office Center

 Wystawa pt. Na tropach żołnierzy generała Andersa. Otwarcie wystawy 1 grudnia. Godz. 12.00. Czynna do 5.12.

Prezentacja pamiątek po żołnierzach służących ojczyźnie pod komendą gen. Władysława Andersa w latach 1919 -1947 ze szczególnym  wyróżnieniem  okresu  1941-1945. Ekspozycja obejmuje fotografie, dokumenty, militaria oraz pamiątki osobiste, należące do żołnierzy II Korpusu Polskiego.

Układ tematyczny wystawy : Generał Anders i jego żołnierze do 1939. W niewoli sowieckiej. Z ziemi sowieckiej, z domu niewoli… (lata 1941-943). We Włoszech. Varia.

Na wystawę zapraszamy szczególnie serdecznie  Uczniów placówek Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego  oraz współpracujących ze sobą szkół, należących do Stowarzyszenia „Memoramus” lub objętych patronatem Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich a także wszystkich,  zainteresowanych historią a szczególnie tą tematyką.

Celem wydarzenia jest zapoznanie jego uczestników  z ważnym historycznie okresem  walk o niepodległość  oraz  zilustrowanie drogi, jaką przeszli żołnierze II Korpusu poprzez prezentację militariów związanych z II Korpusem, przeprowadzenie warsztatów tematycznych - /praca z tekstami i ikonografiką /oraz  spotkań i wykładów.

Autorzy i realizatorzy:

Adam Bech – kurator. Współpraca: Dale Taylor, Sławomir Handke, Przemysław Kapturski, Zbyszko Kruszona, Przemysław Budzich, Agnieszka Kroll, Renata Kuśnierczak, Piotr Reiss.

Organizatorzy :Społeczna Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum  Dębinka  Współorganizatorzy : Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Fundacja PBG , PBG Gallery

 

Wystawa dostępna dla publiczności od 1 do 5 grudnia w następującym porządku:

1 i 3 grudnia (poniedziałek, środa )              12.00 – 16.00                         

2,4 i 5 grudnia ( wtorek,czwartek i piątek ) 10.00 – 14.00     

 

 Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość udostępnienia wystawy w innych godzinach.

W godzinach otwarcia oferujemy zwiedzanie oraz udział w warsztacie.

W wybrane dni odbędą się także spotkania z zaproszonymi gośćmi

(harmonogram dostępny na stronie www.15pu.pl)

oprowadzanie: grupy do 40 osób, rezerwacja telefoniczna lub mailowa

czas zwiedzania wystawy 1 h, czas trwania warsztatu 1 h

osoba odpowiedzialna: Adam Bech, tel. 509 872 925, adam.bech@debinka.pl

 Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęc z wystawy.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.