FB

mobile

PBG Gallery

ROK ARTYSTYCZNY 2016, Małgorzata Wiśniewska, tytuł wystawy: "Duże i małe - z daleka i z bliska", Opłatek dla Artystów, wernisaż i spotkanie opłatkowe 11.01.godz. 12.00, PBG Gallery

Witamy serdecznie artystów i miłośników PBG Gallery w Nowym Roku! Życzymy wszystkim wspaniałych wrażeń artystycznych w naszej Galerii.

 

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA - Duże i małe z daleka i z bliska.                                                                                                 OPŁATEK DLA ARTYSTÓW 

Zapraszamy na spotkanie ze sztuką prezes Fundacji PBG Małgorzaty Wiśniewskiej oraz,  tradycyjny już, Opłatek dla Artystów. Jako gospodyni i autorka wystawyz atytułowanej Duże i małe z daleka i z bliska, pani Małgorzata, będzie miała wielką przyjemność gościć Państwa w otoczeniu swojej twórczości, jeszcze w świątecznej aurze.

 M A Ł G O R Z A T A  W I Ś N I E W S K A  Osobowość, kobieta sukcesu, nowoczesna dama biznesu i filantropii. Od zawsze dostrzegająca piękno natury i człowieka. Zafascynowana  poznawaniem i podziwianiem  natury, tworzeniem. Znajduje czas na realizację swoich pasji.                                                                                                                                                                                      FOTOGRAFUJE.  Aparat w jej rękach to coś zupełnie naturalnego. Dzięki umiejętności artystycznego postrzegania, wyczuciu i  wrażliwości, kadruje obiektywem często ulotne i niezauważalne  zjawiska i elementy przyrody. Potem z  satysfakcją  i nieukrywaną radością, odkrywa na nowo, utrwalony fragment czy obiekt.                                                                                                                           MALUJE . Poszukiwanie kolorów, przenikających się wzajemnie, wydobywanie odcieni,  to jej pasja i radość tworzenia, dające wytchnienie i spokój. Według niej - sztuka to światło, światło to kolor. Odważnie posługuje się kolorem w serii akrylowych obrazów, zatytułowanej Czyżby czyżyk. Wielkie przestrzenie krajobrazu zamyka w miniaturowym kadrze. Akwarelki Małgorzaty Wiśniewskiej urzekają. Delikatne, przepojone osobistą refleksją, malowane z natury, tworzą prawdziwe artystyczne perełki, opowiadające o świecie przyrody. Artystka ciągle zgłębia tajniki malowania w niełatwej technice akwareli.

WYSTAWY Jak twierdzi, piękno otaczającego świata warto zatrzymywać w fotograficznym  kadrze czy też utrwalać je za pomocą pędzla i farb. Chętnie też dzieli się efektami swoich pasji, pokazując je na wystawach:

  2002 – wystawa malarstwa Czyżby czyżyk, PBG Gallery, Wysogotowo

  2005 – wystawa fotografii Impresje z Afryki, Spółka Infra, Szczecin 

  2005 – wystawa malarstwa i fotografii Lato, PBG Gallery , Wysogotowo

  2006 – wystawa fotografii  Kwiaty, PBG Gallery, Wysogotowo

  2008 -  wystawa zbiorowa, fotografie Z podróży, Fabryka Współczesnych Smaków,  

              Wysogotowo

  2010 – wystawa zbiorowa, akwarele –Queen Mary

  2010 – wystawa fotografii  i akwareli  W sieci , Przez liście, PBG Gallery, Wysogotowo

  2014-  z Amadeuszem Robaszkiewiczem, wystawa fotografii i akwareli Pięknie ale

              nieprofesjonalnie, PBG Gallery, Wysogotowo

  2015 – wystawa zbiorowa Artyści z Poznania, Galeria Empik, Poznań 

  2015-  wystawa Duże i małe – z daleka i z bliska, Galeria Delfiny, Warszawa

  2015 – wystawa zbiorowa, Akwarela – Queen Mary 2

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.