FB

mobile

PBG Gallery

Prezentacja pt. Makiety stadionów wybudowanych przez Grupę PBG na Euro 2012: Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu PGE Arena w Gdańsku, Stadionu Inea w Poznaniu, wernisaż 7.11.2015

Wędrujące makiety

 

PROJEKT FUNDACJI PBG - PREZENTACJA MAKIET STADIONÓW WYBUDOWANYCH PRZEZ GRUPĘ PBG

Nasz projekt, którego historia zaczyna się w kwietniu 2012 roku, a którego bohaterami  są trzy makiety stadionów wykonane z brązu przez poznańskiego rzeźbiarza, Romana Kosmalę, niezmiennie pozostaje aktualny i atrakcyjny. Z tym samym zaangażowaniem realizujemy jego ideę – chęć  pokazywania jak największej liczbie osób najnowocześniejszych polskich stadionów, wybudowanych przez grupę PBG na Euro 2012. Poprzez realizacje projektu włączamy się również aktywnie w działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz pomocy i wyrównywania szans osobom z niepełnosprawnością.

 

Makiety wystawione  są w  Skalar Office Center, gdzie od połowy roku oglądać mogą je  zatrudnieni tam pracownicy kilkunastu spółek oraz odwiedzający Centrum, goście.

Wiele satysfakcji i nieukrywanej radości sprawiło nam listopadowe/ 07.11/ spotkanie z członkami Klubu Młodych, Okręgu  Poznańskiego Wielkopolskiego Związku Niewidomych, którzy przybyli do Skalara.

Z grupą młodych ludzi z niepełnosprawnością wzroku spotkał się też sam artysta. Interesujące rozmowy z autorem makiet,Romanem Kosmalą pomogły osobom niewidomym i słabowidzącym zapoznać się z makietami przedstawiającymi Stadion Narodowy, Stadion PGE Arena w Gdańsku oraz Stadion Inea w Poznaniu.  Zainteresowanie młodych było duże. Dopytywali się jak powstały makiety, czytali/ w Braille’u/ najważniejsze informacje o stadionach umieszone na płytach, z zaciekawieniem oglądali poprzez dotyk wszystkie  elementy  tych imponujących obiektów sportowych. Każdy z uczestników spotkania mógł zabrać ze sobą folder w wersji Braijlowskiej i w wersji papierowej czarnodrukowej .

 W czerwcu makiety gościły w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wcześniej były pokazywane w Raciborzu podczas Dnia Energetyka i na terenie Stadionu we Wrocławiu.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.