FB

mobile

PBG Gallery

Pracownicy PBG prezentują

11 czerwca 2007 roku w siedzibie firmy PBG SA odbył się wernisaż, otwierający wystawę pt. "PRACOWNICY PBG PREZENTUJĄ". Wystawa potrwa do końca czerwca.

Jak mówi sam tytuł, na wystawie swoje prace prezentują pracownicy naszej firmy: Juliusz Baumgart, Iwona Bis, Wiesław Bober, Sławek Garus, Mikołaj Kubaczyk, Konrad Mruk, Magdalena Szmigiel, Hanna Śmiglak oraz Maria Zubowicz. Prace wykonane są różnymi technikami: malarstwo, rysunek, haft i fotografia.

Tematyka jest także zróżnicowana, od portretów, poprzez pejzaże, po malarstwo abstrakcyjne, trudne do zakwalifikowania pod względem pojęciowym. Celem wystawy jest ukazanie ukrytych talentów osób, których codzienna praca daleka jest od działań artystycznych, a sztuka to przede wszystkim forma spędzenia wolnego czasu. I tak okazuje się, że księgowa pięknie haftuje, pracownicy ds. gospodarczych malują i rysują, a graficy to "profesjonalni fotoamatorzy". Wystawa daje im szanse zaistnieć w pięknym, choć trudnym i ogromnym, świecie sztuki.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.