FB

mobile

PBG Gallery

Paweł Flieger, Bartosz Kulczyk, tytuł wystawy: Midas, wernisaż 20 lutego 2015 godz. 12.00, PBG Gallery, finisaż 27.03.2015 godz. 18.00

Zapraszamy na wystawę rysunku Pawła Fliegera i Bartosza Kulczyka pt. Midas.Tytuł wystawy równie intrygujący jak i przedstawiane rysunki. Artyści wystawiają wspólnie swoje prace nie po raz pierwszy.Choć ich prace bardzo ze sobą kontrastują,  łączy je coś, co nazwać by można magią, tajemniczością. Przedstawiają  nas, w dzisiejszej rzeczywistości, codzienności, są bliskie natury jak i prawdy o życiu.

Zapraszamy! Wystawa czynna do 31 marca. 

Ciekawy, kontrastujący pokaz rysunków dwóch młodych artystów, wcześniej prezentowany był  też w poznańskiej Galerii Profil w CK Zamek w Poznaniu.

Zamierzone koncepcyjnie, intrygujące wyrazistością, momentami straszne, zabarwione humorem  i zagadkowością, to jednak  obrazki z życia, pokazujące człowieka i jego epizody w otaczającej rzeczywistości. Bartosz Kulczyk -. jak mówi -  choć w takim widzeniu artystycznym pokazuje nam swoje prace - on sam, nie czuje się, ani nie jest,  taką mroczną osobowością. Technika wykonanych prac - własna.

Łagodność, prostota, spokój aż wręcz cisza emanują z rysunków Pawła Fliegiera. Zadziwia precyzją wykonania, kolorem, wyjątkowym nastrojem rysunków, pisanych piórkiem i atramentem, pieczołowicie, z wielkim nakładem pracy.Paweł Fliegier wystawia swoje prace już po raz trzeci w naszej Galerii. Wcześniej było to wspaniałe malarstwo- rysunek,  oglądamy po raz pierwszy.

Tytuł wystawy kojarzyć należy oczywiście z mitycznym królem Midasem. Jak stwierdziła żartobliwie jedna z uczestniczek wernisażu, Autorzy wystawy " czego się nie dotkną zamieniają w złoto" . Gratulujemy pomysłu i  wystawy!

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.