FB

mobile

PBG Gallery

"Nowe zestawienie" - wystawa grafiki Magdaleny Parnasow , wernisaż 01.09. 2020 godz. 18.00 PBG Gallery Skalar Office Center

Szanowni Państwo 

Magdalena Parnasow i "Nowe zestawienie". Interesujący tytuł i równie ciekawa wystawa. Artystka związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, aktualnie w trakcie habilitacji, pracuje w Pracowni Projektów i Działań Twórczych (Pracownia wolnego wyboru) a także  w pracowni Projekty i działania twórcze (III rok studiów licencjackich). Niezwykle aktywna we wszelkich działaniach twórczych, promotor i edukator sztuki.Wystawa jej prac intryguje - oparta na działaniach z zakresu grafiki, litografii. Proces twórczy związany z powstawaniem prac związany jest z oddziaływaniem naturalnego środowiska na wybrane przez nią tworzywo.  Fotografie związane z projektem są nieodzownym uzupełnieniem twórczym i dopełnieniem prezentacji. Wernisaż miał bardzo kameralny charakter ze względu na uzasadnione obawy artystki  związane z pandemią.Wystawa czynna od 1 do 15 września.

MAGDALENA PARNASOW­­­-KUJAWA­

Magdalena Parnasow- Kujawa- urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej  i  w zakresie malarstwa sztalugowego.

Od 2003 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 do 2016 roku była kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego w ramach Uniwersytetu Artystycznego.

W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Od 2012 roku jest kierownikiem Pracowni Projektów i Działań Twórczych Uniwersytetu Artystycznego  w Poznaniu.

W latach 2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA).  W latach 2007-2014 była wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia.

W 2007 rozpoczęła współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmuj się popularyzacją działań  w obszarze rysunku i malarstwa.

Od 2017 roku jest prezesem Stowarzyszenia MUA.

W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”.

W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne stypendium twórcze.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią. Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą.

Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.