FB

mobile

PBG Gallery

Malarstwo wg. Mikołaja Obryckiego

O obrazach...

Stale aktualnym źródłem inspiracji pozostaje dla artysty obserwacja rzeczywistości, z całym arsenałem jej "optycznych" środków wyrazu, przede wszystkim kwestii światła i relacji przestrzennych, których obserwacja prowadzi do coraz bardziej skupionego, przemyślanego systemu budowania malarskiego ekwiwalentu tych zjawisk. Artysta, stosując przede wszystkim techniki akrylową i olejną, wykorzystuje ich charakterystyczne cechy, które pozwalają mu osiągać zamierzone efekty przy zachowaniu optycznej lekkości formy malarskiej.
Motywem łączącym prezentowany cykl figuratywny jest kolor. Wybór padł na "czerwony"...pojawiający się na każdym płótnie jako dopełnienie lub wiodąca tonacja.
O artyscie...

Urodził się w Szczecinie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych odbył w latach 1998-2003. Na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby w Poznaniu. Dyplom z malarstwa został wykonany pod opieką profesora Jerzego Kałuckiego. Praca teoretyczna pod tytułem "Samoloty" została napisana w grupie prowadzącej prof. Alicji Kępińskiej. Swe prace zaczął wystawiać zanim rozpoczął studia. Swoją pierwszą ekspozycję miał w 1994 roku. Do tej pory zrealizował ponad 50 wystaw w kraju i zagranicą.
Wybrane wystawy:

 • 2007 Targi Sztuki – Sollentuna, Sztokholm
 • 2006 Galeria Teatru Polskiego, Poznań
 • 2006 Art Du Nu, Targi Sztuki, Paryż
 • 2006 Galeria Muzyczna Waga, Poznań
 • 2006 Galeria AWC, Warszawa
 • 2006 Galeria Rzeźby, Gdańsk
 • 2005 Galeria Rodan, Warszawa, indywidualny pokaz malarstwa, cykl: "Przestrzenie"
 • 2005 Galeria Sainte Marthe, Paryż
 • 2005 Galeria Hansgrohe - Aquademia, Tarnowo Podgórne
 • 2004 Galeria Sztuki Legnica, Przegląd Malarstwa Młodych
 • 2004 Galeria BLUE NOTE, Poznań
 • 2004 Galeria R, Poznań, udział w zbiorowej wystawie "Rozbieg"
 • 2003 Galeria BWA - Arsenał Poznań, wystawa dyplomowa malarstwa "Samoloty"
 • 2003 Muzeum Sztuki Współczesnej CSW, Poznań
 • 2003 Konarski Galerie, Neustadt
 • 2003 Galeria Promocyjna Banku PKO, Poznań
 • 2002 Galeria Polony, Poznań
 • 2002 Galeria Uniwersytecka, Poznań
 • 2001 Galeria Trzynaście Muz Szczecin, "Figuracja"
 • 2001 Galeria Miejska Arsenał, Poznań, "Jubileusz Galerii Polony"
 • 2001 Galeria RadissonSAS Szczecin, prace na papierze
 • 2001 Galeria Polony Poznań, wystawa indywidualna
 • 2000 Galeria ASP Poznań, wystawa indywidualna
 • 2000 Fabrik - Galeria Neusterlitz, wystawa artystów Galerii Polony
 • 2000 Galeria w Starym Browarze, Poznań, wystawa studentów ASP
 • 1998 Galeria ASP, Poznań
 • 1994 Galeria Na piętrze, Szczecin

Najbliższe plany:

Artysta we współpracy z biznesmenem Rafałem Poradą w 2007 roku wyda ekskluzywną serię albumów. Album będzie zawierać 119 obrazów z prywatnej kolekcji (właściciela firmy Akme z Sieradza). Przygotowywane są kolejne wystawy w kraju, m.in. w Warszawie, oraz poza granicami - m.in. w Belgii i Szwecji.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.