FB

mobile

PBG Gallery

Lidia Maciejewska-Suchanek - Klimaty

Od 17 marca  W PBG Gallery możemy poznawać twórczość Pani Lidii Maciejewskiej - Suchanek. Tego dnia odbył się bowiem kolejny wernisaż, tym razem odkrywający przed nami tajniki oraz efekty pracy w technice pastelu. To ona- kredka i stworzone dzięki niej „Klimaty”  stały się jednymi z koronnych figur podczas naszego spotkania. Ale nie byłoby ich bez autorki, głównej bohaterki, osoby równie  barwnej i interesującej  jak jej prace.

Artystka jest absolwentką poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, którą ukończyła z wyróżnieniem. W 2001 r. otrzymała kwalifikację II stopnia (habilitacja) z zakresu malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a obecnie jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pani Lidia Maciejewska-Suchanek zaangażowała się  w organizowanie instytucji skupiającej się wokół tej pastelowej techniki rysunku, i malarstwa. Pani Lidia jest współzałożycielką, prężnie działającego Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, w którym pełniła również  funkcję prezesa. Należy także do Związku Polskich Artystów Plastyków i jest autorką licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą. Lidia Maciejewska - Suchanek to także jedna z nielicznych artystek posługujących się pastelami na tak dużym formacie.  Te wielkoformatowe prace znalazły się w PBG Gallery. Oprócz nich na ścianach galerii zawisły prace w bardziej standardowych rozmiarach, a ze względu na ich dużą liczbę część prac zaprezentowanych zostało także w budynku J.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.