FB

mobile

PBG Gallery

"Ikony" zbiorowa wystawa uczestników Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku, wernisaż 21.10.2017 godz. 13.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Wystawa IKONY prezentuje prace uczestników Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku (UATW), działającego przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na  Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz uczestników zajęć w Pracowni Ikonograficznej"Serafiny".

Ikony powstały w latach 2016-2017. Wykonane są techniką tempery jajecznej na desce, w kanonie biznatyjskim.Część prezentowanej kolekcji bazuje na wzorcach autorskich ikon Jerzego Nowosielskiego.

Studenci UATW uczą się ikonopisania pod kierunkiem Aleksandry Michalskiej - absolwentki indywidualnej specjalizacji z malarstwa i ikonopisania na Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. 

Ikony zaprezentowali : Maria Appelt, Anna Bilska, Danuta Bober, Dorota Burchardt, Armel Coudrain, Janina Coudrain, Izabela Kopalak, Elżbieta Łuczak, Krystyna Gorska-Łukasik, Danuta Rynkowska, Dorota Szczepaniak, Wiesława Stasiak, Barbara Włodarczyk, Andrzej Michalski, Ewa Kwaczeniuk- Osińska, Justyna Markiewicz, Mariusz Olszak, Dorota Krzywiak, Anna Jasiewicz - Garstka, Ewa Latanowicz, Elżbieta Kubecka, Katarzyna Gierczyk, Bożenna Wojcieszak.

Wernisaż wystawy zgromadził licznie  publiczność - miłośników ikonopisania ale także studentów UATW działających w innych obszarach sztuki jak malarstwo czy  rysunek. Kierownik UATW dr  Magdalena Kleszyńska oraz  kurator wystawy Aleksandra Michalska są autorkami wyjątkowej aranżacji wystawy. Obie Panie, przy współudziale PBG Gallery, dla uczestników i gości przygotowały także katalog.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.Fotografie prac: archiwum PBG Gallery, fotografie z wernisażu: Jerzy Nowak

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.