FB

mobile

PBG Gallery

"Groty Lascaux"- tkanina artystyczna Marii Gostylli-Pachuckiej, wernisaż 12.02.2020, godz. 18.00 PBG Gallery Skalar Office Center

PBG Gallery Skalar Office Center po raz kolejny gościła unikatową tkaninę Marii Gostylli - Pachuckiej.Groty Lascaux - to tytuł wystawy, która jest znakomitą prezentacją malowideł naściennych sprzed 17 000 lat.Tkane prace artystki- jest ich ponad 30 -  powstawały przez wiele,i są wyrazem zachwytu nad prehistorycznymi malowidłami, które miała ona okazję obejrzec we Francji. Tkaniny przedstawiające ówczesne zwierzęta(antylopy,tury i in.) są znakomicie zakomponowane, są dynamiczne i utkane w pięknej kolorystyce. 

Wernisaż wystawy był niezwykle miłym spotkaniem artystki z licznie przybyłymi przedstawicielami grup tkackich z Przeżmierowa, Mosiny, CK Zamek w Poznaniu, z Puszczykowa i Rogalinka. Swoją obecnoscią zaszczycił uczesników wernisażu sam burmistrz Puszczykowa. Opowiadał o znanej mu artystce, mieszkance Puszczykowa, jej zainteresowaniach i pasjach. Między innymi o tym, że panią Marię często spotkać mozna nad Wartą, gdzie maluje z natury akwarelowe pejzaże. Jest ona także miłośniczką tej techniki, a jej akwarelowe kwiaty, znane są już zapewne w całej Wielkopolsce. 

Zapraszamy - wystaw czynna jeszcze do poniedziałku 2 marca.  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.