FB

mobile

PBG Gallery

"Grafika...i" Włodzimierz Trawiński,wernisaż wystawy 8 .12.2017. godz.19.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Szanowni Państwo, PBG Gallery Skalar Office Center serdecznie zaprasza na wystawę znanego artysty poznańskiego, Włodzimierza Trawińskiego. Na wystawie zaprezentuje nam bogaty zbiór prac z zakresu różnych technik grafiki, ale nie tylko, jak podpowiada tytuł " Grafika...i"  ZAPRASZAMY! Wystawa potrwa do połowy stycznia.

WŁODZIMIERZ TRAWIŃSKi

W roku 2012 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej oraz absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie ukończył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz Wydział Wychowania Plastycznego.

Politechnika Poznańska - praca dyplomowa: "Wykorzystanie elastomerów poliuretanowych do produkcji form".

Akademia Sztuk Pięknych- praca dyplomowa z zakresu psychologii:  "Tworczość Anonimowych Alkoholików", promotor mgr Małgorzata Jaskólska, aneks:" Grafika, malarstwo", promotor adiunkt Andrzej Leśnik. Dyplom z tkaniny: "Kolumny", promotor prof. Andrzej Banachowicz.

Artysta zajmuje sie grafiką, tkaniną, rysunkiem, obiektem, malarstwem, scenografą. W latach 1995-2000 pracował w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Zatrudniony jako asystent w pracowniach : Psychofizjologii Widzenia, Reżeyserii barwy i przestrzeni, Rysunku, Rysunku zawodowego, Malarstwa, Witrażu, Malarstwa ściennego.

Prowadził zajecia plastyczne w ośrodku Monaru oraz w instytucjach zajmujących się profilaktyką uzależnień.Prowadził liczne kursy plastyczne dla dzieci, młodzieży i dosrosłych w różnych instytucjach kultury.

W roku 2001 napisał 700 stronnicowy podręcznik, dotyczący nauki rysunku artystycznego i architektonicznego pt.' Akademia rysunku"( dla Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego). Podręcznik ten udostępniony jest obecnie w Rosji, Kazachstanie, na Białorusii Ukrainie.

Jest autorem licznych wystaw indywidualnych, bierze udział w wystawach zbiorowych, prezentuje swoje prace w kraju i zagranicą.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.