FB

mobile

PBG Gallery

Agata Rokitnicka i Konstanty Kosma Mikołajczak; tytuł wystawy: Krew i ciało, Wybór prac z lat 2013-2014, wernisaż 10 marca 2014, godz. 16.30, Skalar Office Center , ul. Górecka 1

Fundacja PBG i PBG Gallery od kilku lat starają się, aby to miejsce oferowało klientom nie tylko przestrzeń biznesową ale i interesujące wydarzenia kulturalne.

10 marca, w Skalar Office Center przy ulicy Góreckiej, miało miejsce kolejne bardzo udane wydarzenie artystyczne tego roku - otwarcie wystawy prac dwóch wybitnie uzdolnionych uczniów Liceum Plastycznegoim. Piotra Potworowskiego  w Poznaniu. Aktualna wystawa - prace Agatay Rokitnickiej pt. Krew i ciało oraz Konstantego Kosmy Mikolajczka pt. Wybór prac z lat 2013-2014 w Centrum Biznesowym Skalar/ 3 piętro/  czynna jest  do końca marca. Powstała w ramach  projektu  cyklicznego PBG Gallery Promujemy wybitnie uzdolnionych uczniów Liceum Plastycznegow Poznaniu na bazie owocnej kilkuletniej już współpracy z Liceum. 

Współpraca z Liceum Plastycznym w Poznaniu daje możliwość pokazywania tak młodych talentów szerszemu gronu odbiorców !

Na wernisażu obecni byli nauczyciele prowadzący młodych artystów  Beata Bregier Maldzis i Andrzej Maldzis a także liczna grupa  kolegów i koleżanek z Liceum,no i oczywiście kochane i kochające rodziny autorów wystawy,przyjaciele, znajomi, artyści.

Agata Rokitnicka - ...Interesuję się nowymi technologiami w grafice komputerowej, animacji i filmie.Inspiracje do moich obrazów czerpię z własnych snów,motywów ze sztuki, przeróżnych starożytnych cywilizacji i internetu.Aktualnie malowanie ratuje mnie przed maturalnym szaleństwem.  

Konstanty Kosma Mikołajczak- ...Pochodzę z ze Środy Wielkopolskiej. Obecnie jestem uczniem czwartej klasy Liceum Plastycznego w Poznaniu.Interesuję się sztukami plastycznymi, polityką i muzyką. Jestem weganinem i sportowcem. Na wystawie zobaczyć będzie można wybór prac z lat 2013-2014.

Zapraszamy do relacji z wydarzenia

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.