FB

mobile

PBG Gallery

WIESŁAW BOBER, ANDRZEJ KACPEREK, PAWEŁ KOTOWICZ, MONIKA KRZAKIEWICZ, MALWINA NAHORNY
Tytuł wystawy: „Smólsk 2011 – wystawa poplenerowa”
Wernisaż: 26 marca 2012 r. godz. 18:00, Skalar Office Center, Poznań ul. Górecka 1
Wystawa czynna: 26.03.2012-21.04.2012 w godz. 8.00-16.30
DANIEL PIELUCHA, JÓZEF STOLORZ, JAN WOŁEK, KATARZYNA ZWOLIŃSKA, DOROTA KOMAR–ZMYŚLONY, MAŁGORZATA ŻURADA

 

 

SMÓLSK 2011 – WYSTAWA POPLENEROWA

26 MARCA 2012 GODZ. 18.00

SKALAR OFFICE CENTER, POZNAŃ UL. GÓRECKA 1

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie kulturalne
z udziałem kilkunastu polskich artystów.
 

Na mapie Polski są takie magiczne miejsca jak Smólsk, źródło inspiracji dla sztuki. Tutaj w obecności kolekcji wielkich dzieł malarstwa polskiego, nowoczesność nawiązuje do tradycji. Chwilowa wspólnota wybitnych artystów: Wiesław Bober, Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz, Monika Krzakiewicz, Malwina Nahorny, Daniel Pielucha, Józef Stolorz, Jan Wołek, Katarzyna Zwolińska, Dorota Komar – Zmyślony,Małgorzata Żurada,w kolejnym plenerze interdyscyplinarnym przy muzyce na żywo znajdowała swoją wenę twórczą. Ich oryginalna tożsamość artystyczna przełożyła się  na owoce – dzieła sztuki, które zobaczymy na wystawie poplenerowej PBG Gallery. Podczas wernisażu, niezwykły koncert - „schodami do nieba” poprowadzą naszych gości kolejni uczestnicy pleneru: Witek Łukaszewski - najlepszy polski gitarzysta flamenco i jego „człowiek orkiestra” – Jacek Winkiel  oraz  zespół „Grand Piano”. Po projekcji filmów o plenerze i artystach losowanie nagrody niespodzianki.

Kurator artystyczny wystawy: Wiesław Bober

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny objął honorowym patronatem wystawę Smólsk 2011 – Boberowisko.

Dyrektor Gabinetu Prezydenta Marek Kalemba wyraził opinię, że prezentowanie sztuki współczesnej oraz jej popularyzowanie wśród mieszkańców naszego miasta zasługuje na uwagę, a Fundacja PBG oraz PBG Gallery podejmują inicjatywy, które budują wizerunek Poznania jako miasta sprzyjającego rozwojowi artystów. To wydarzenie artystyczne zostało objęte również patronatem honorowym Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z siedzibą w Poznaniu oraz patronatami medialnymi  telewizji WTK i portali internetowych epoznan.pl  oraz kulturapoznan.pl

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego wernisażu wystawy w Centrum Biznesowym Skalar.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.