FB

mobile

PBG Gallery

PEDAGODZY LICEUM PLASTYCZNEGO IM. PIOTRA POTWOROWSKIEGO W POZNANIU
Tytuł wystawy: „Wielogłowa”.
Wernisaż – popołudnie w galerii: 16 września 2011, godz. 18.00
Wystawa czynna: 16.09.2011-07.10.2011 w godz. 8.00-17.30.
KONRAD JUŚCIŃSKI, BOHDAN KACZMAREK, DANUTA KANIEWSKA, LUDMIŁA KAŹMIERSKA, EWA LEWANDOWSKA, BEATA MALDZIS, PIOTR POSTAREMCZAK, WIESŁAWA PRZYBYŁ, MONIKA SHADED, HENRYK STARIKIEWICZ, PIOTR WEGNER, JACEK WOLNY


Jubileuszowa wystawa prac pedagogów Liceum Plastycznego 16 września godzina 18.00  

Konrad Juściński, Bohdan Kaczmarek, Danuta Kaniewska, Ludmiła Kaźmierska, Ewa Lewandowska, Beata Maldzis, Piotr Postaremczak, Wiesława Przybył, Monika Shaded, Henryk Starikiewicz, Piotr Wegner, Jacek Wolny

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej "Wielogłowa".
PBG Gallery będzie miała zaszczyt gościć artystów, pedagogów Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Z okazji Jubileuszu 65-lecia istnienia Szkoły zaprezentują oni swoje prace malarskie, rzeźby, grafiki, projekty przestrzenne, scenografie, instalacje.

To duże wydarzenie artystyczne w galerii, które znalazło swoje miejsce w oficjalnych obchodach Jubileuszu Liceum.

W imieniu mecenasa PBG Gallery Małgorzaty Wiśniewskiej, Dyrekcji Liceum oraz autorów wystawy  z wielką przyjemnością zapraszamy naszych pracowników z rodzinami, uczniów i absolwentów Liceum  oraz całe grono przyjaciół PBG Gallery oraz Liceum Plastycznego w Poznaniu. 

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w miniony piątek o godzinie 18.00. Miło było spotkać się na wernisażu z prawdziwymi przyjaciółmi galerii nie tylko artystami, z licznym gronem pedagogów Liceum oraz grupą uczniów, którzy przybyli, by zobaczyć prace swoich nauczycieli.

Wystawa zaskakuje swoją różnorodnością, pokazuje fragmenty twórczości artystycznej 12 pedagogów pracujących w Liceum Plastycznym.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy, która potrwa jeszcze do 6 października. Warto przyjść, zatrzymać się na chwilę by, obejrzeć... ulotne nasiona dmuchawca "uchwycone" i zaprezentowane artystycznie przez Konrada Juścińskiego a także surowy projekt przestrzenny Ludmiły Kaźmierskiej, wykonany z ciężkiego metalu...Równie zaskakująca co oryginalna jest także  pokazywana scenografia autorstwa Ewy Lewandowskiej.
 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.