FB

mobile

PBG Gallery

ADAM NOWACZYK
Tytuł wystawy: „Wokół postaci” – malarstwo.
Wernisaż: 17.01.2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 17.01.2011-04.03.2011 w godz. 8.00-17.30.

 

Adam Nowaczyk
Urodzony 8 lipca 1976 r. w Koninie. W latach 1997–2002 studia na wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia.
Od 2003 roku asystent w pracowni rysunku i malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Wystawy zbiorowe:
2010 – „Remanent”, wystawa w ramach projektu Grupa Robocza, Galeria u Jezuitów w Poznaniu;
2009 – wystawa w ramach projektu Grupa Robocza, Galeria Duża MOK w Gnieźnie;
2008 – „Rysunek Młodych 2”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu;
2008 – wystawa  w ramach projektu Grupa Robocza, Galeria Miejska w Mosinie;
2007 – „Różnice”, przestrzenie poklasztorne w Szamotułach;
2007 – „Przestrzenie Rysunku”, wystawa Katedry Rysunku w Szamotułach;
2007 – „Wobec płaszczyzny”, wystawa w Szamotułach;
2007 – „Pojedynek” w ramach cyklu wystaw wraz z prof. ASP Waldemarem Masztalerzem;
2006 – wystawa w ramach XXI FESTIWALU MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO w Szczecinie;
2006 – „GDAŃSK POZNAŃ POZNAŃ GDAŃSK”, wystawa Katedr Malarstwa  i Katedr Grafiki;
2004 – wystawa pokonkursowa w ramach Nagrody Fundacji im. Franciszki Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny
           Napiórkowskiej w Warszawie;
2004 – II edycja wystawy „Kolekcja ASP” w Poznaniu;
2004 – wystawa grafiki ASP Poznań , Galeria ASP w Łodzi „Biała ściana”;
2004 – Galeria „Nowa Oficyna” w Gdańsku;
2002 – III Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu.

Wystawy indywidualne:
2010 – „Wycięte, szczątkowe, częściowe”, Galeria pod Biblioteką PWSZ w Koninie;
2008 – „Plaża II”, prezentacja cyklu obrazów w przestrzeni prywatnej przy ulicy 27 Grudnia w Poznaniu;
2008 –  prezentacja w ramach sympozjum ZPAP, D.P. ASP w Skokach;
2007 –  prezentacja cyklu „Horyzonty” w ramach sympozjum ZPAP; „Refleksje wokół pojęcia nowego 
            humanizmu” w D.P. ASP w Skokach;
2006 –  pokaz obrazu „Plaża”, Cafe Dedo w Poznaniu;
2004 – Galeria Miejska w Mosinie;
2004 – Galeria Atelier w Chełmie;
2003 – Galeria Sztuki Współczesnej „Wieża Ciśnień” w Koninie.

Otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Konina – 2002
Laureat Międzynarodowych Warsztatów Malarskich – Pieńków – 2003
w  ramach cyklu reportaży „Regiony Kultury” o twórczości młodych artystów.

Inna działalność artystyczna:
Od 1995 roku współtworzy Grupę Twórczą My zajmującą się elektroakustycznymi poszukiwaniami w obszarze muzyki z pogranicza performance i koncertu. W ramach tej działalności odbyło się kilkanaście wystąpień (m.in. Konin, Poznań, Toruń, Bełchatów, Łódź).
Od 1997 roku jest członkiem Chóru Kameralnego MUSICA VIVA prowadzonego przez Marka Gandeckiego.
Wraz z tym chórem otrzymał wiele nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą.

Inna działalność dydaktyczna:
W latach 2003–2006 pracował w Gimnazjum nr 2 im. I.J. Paderewskiego w Puszczykowie na stanowisku nauczyciela plastyki.
Od 2009 roku współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 prowadząc warsztaty i plenery z malarstwa
i rysunku.
Współpraca warsztatowa z Centrum Sztuki Dziecka w dwóch projektach: „Dzień Ułana” i „Malujemy największy obraz świata”.

 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.