FB

mobile

PBG Gallery

ARKADIUSZ MARCINKOWSKI
Tytuł wystawy: „Transgresja”
Wernisaż: 9 sierpnia 2010, godz. 12.00
Wystawa czynna: 09.08.2010 - 10.09.2010 w godz. 8.00-17.30

 

Bardzo serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie kolejnej w tym roku wystawy w naszej firmowej PBG Gallery!

Autorem wystawy i gościem w naszej galerii będzie Arkadiusz Marcinkowski, który zaprezentuje swoje grafiki zatytułowane „Transgresja”. Artysta jest doktorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a aktualnie prowadzi pracownie rysunku oraz mediów elektronicznych wraz z projektowaniem komputerowym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Tak pisze autor o swojej wystawie: tematem wszystkich grafik eksponowanych na wystawie jest morze, ale nie są to prace o morzu. Ich istotą jest transgressio, wędrówka, otwarcie... Mówiąc prościej - stawiają pytanie o to, skąd i dokąd zmierzamy.

Serdecznie zapraszamy na wystawę wszystkich tych, którzy interesują się grafiką komputerową, a szczególnie naszych Pracowników, którzy do tej pory nie mieli okazji uczestniczyć w takim wydarzeniu artystycznym w naszej firmie, gdyż są z nami od niedawna.

Kuratorem wystawy będzie  artysta malarz, prezes Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków prof. Andrzej Maciej Łubowski.

Wernisaż odbędzie się w PBG Gallery (budynek Z) 9 sierpnia godz. 12.00.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.