FB

mobile

PBG Gallery

IWONA MILISZEWSKA-NOSKO
Tytuł wystawy: „Ogród Morfeusza
Wernisaż: 18.01.2010, godz. 12.00
Wystawa czynna: 18.01 – 05.03.2010 w godz. 9.00-17.00

 


Iwona Miliszewska-Nosko
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1995-2000, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 2000 roku. Absolwentka Podyplomowego Studium Scenografii Teatralnej i Telewizyjnej w Krakowie, dyplom pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy w roku 2002.

Wystawy indywidualne:  
„Cytat pamięci{, Galeria Kersten, Kraków
„Iwona Miliszewska-Nosko Rzeźba”, Galeria Natta, Bruksela
„Icarus”, Galeria 10er Haus, Gmunden, Austria

Wystawy zbiorowe:
1996 – wystawa poplenerowa “Dukla”
1998 – wystawa poplenerowa „Przestrzenie”, Tarnów
1999 – wystawa rysunku i malarstwa Galeria PWST, Kraków
2000 – „Dyplomy” wystawa wyróżnionych prac dyplomowych, Pałac Sztuki, Kraków
2000 – wystawa rzeźby, Galeria Radia Kraków
2002 – X-lecie pracowni prof. Sękowskiego, Pałac Sztuki, Kraków
2005 – IX Triennale Rzeźby Religijnej, Kraków
2009 – „Land Und Raum”, Galeria 10er Haus, Gmunden, Austria
2009 – “Noys Dios”, Galeria 10er Haus, Gmunden, Austria 
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.