FB

mobile

PBG Gallery

TOMASZ SIWIŃSKI
Tytuł wystawy: "Tekstury i glify"
Wernisaż: 07.09.2009, godz. 12.00.
Wystawa czynna: 07.09.2009 - 16.10.2009 w godz. 9.00-17.00.
Tytuł wystawy: "Wystrzałowe hobby"
BŁAŻEJ WOLNIEWICZ
 
W PBG Gallery kolejna w tym roku wystawa zatytułowana „Tekstury i glify”. Zaskakująca technika, wyjątkowa kolorystyka. Wielkie formaty i dużej klasy artysta. Swoje niecodzienne prace w PBG Gallery zaprezentował Tomasz Siwiński, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Już sam, nieco enigmatyczny, tytuł wystawy z pewnością zainteresuje wielu. Artysta ponadto, w trakcie wernisażu, opowiedział o rzeczy ciekawej, rzadko uprawianej w XXI wieku dziedzinie sztuki, jaką jest kaligrafia, dając niecodzienny – oburęczny pokaz kaligrafii.
Nasz kolega ze spółki Lonar, Błażej Wolniewicz zaprezentował ciekawą kolekcję broni odprzodowej, opowiadając o swojej pasji, jaką jest strzelectwo czarnoprochowe.

Tomasz Siwiński
Urodzony 11 grudnia 1951 r. we Wronkach. Studia na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1974 -79, pod kierunkiem profesorów Stanisława Teisseyre’a i Norberta Skupniewicza. Równolegle studiował grafikę w pracowni prof. Tadeusza Jackowskiego oraz ilustrację książkową w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Dyplom wyróżnieniem uzyskał w 1979 r. Aktualnie jest profesorem ASP w Poznaniu i kierownikiem VII Pracowni Malrastwa w tejże uczelni.
Oprócz malarstwa i rysunku uprawia grafikę książkową. Przez szereg lat współpracował z czasopismem Czas Kultury. Obecnie współpracuje z Wydawnictwem Poznańskim oraz innymi wydawnictwami.

Błażej Wolniewicz
…zainteresowania bywają różne, kto jednak choć raz strzelił i powąchał zapachu spalonego prochu, szybko połyka bakcyla, a entuzjastów takiej formy spędzania wolnego czasu przybywa z każdym miesiącem…
Między innymi takimi słowy, ponad rok temu na łamach PBG Wiadomości, promowałem strzelectwo czarnoprochowe. Tym razem wszystkich miłośników historii zapraszam na wystawę broni odprzodowej, połączonej z pokazem zdjęć podsumowujących tegoroczne III Zawody Czarnoprochowe, których organizatorem był Poznański Regiment Odprzodowy. Dodatkową atrakcją będzie także projekcja reportażu telewizyjnego, który przybliża strzelectwo historyczne jako formę spędzania czasu.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.