FB

mobile

PBG Gallery

JANUSZ KAPUSTA
Tytuł wystawy: „Metafory”
Wernisaż: 11 czerwca 2012 r. godz. 12:00
Wystawa czynna: 11.06.2012-08.08.2012 w godz. 8.00-16.30
 

11 czerwca 2012 roku  PBG Gallery miała wyjątkowy zaszczyt gościć Janusza Kapustę – wybitnego artystę, światowej sławy wynalazcę, polskiego grafika, rysownika, ilustratora, satyryka, geometrę, odkrywcę, malarza, scenografa, scenarzystę, reżysera, autora  książek.

Tego dnia  odbył się uroczysty wernisaż jego wystawy zatytułowanej „ Metafory”. Ponieważ otwarcie wystawy połączone było z imieninami pani prezes Małgorzaty, Solenizantce było tym przyjemniej, a atmosfera tego spotkania ze sztuką miała tym bardziej niepowtarzalny charakter. Artysta zaprezentował swoje rysunki, które są wizytówką jego nowojorskiego dorobku artystycznego dla dzienników, takich jak przede wszystkim The New York Times i wielu innych, pokazując jemu tylko właściwe, inne, nowe, a w istocie swojej wszystkim znane, patrzenie na naszą rzeczywistość.    Na spotkanie przybyło wielu gości, artystów,  przyjaciół i kolegów z dawnych lat szkolnych.  

 

Artysta

Urodził się w 1951 roku w Zalesiu w województwie wielkopolskim. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a następnie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w 1977 r.) wstąpił na Wydział Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 

Jego twórczość obejmuje zarówno grafikę, plakat, rysunek prasowy, opracowania graficzne, ilustrację książkową, jak i scenografię teatralną oraz malarstwo.

W 1981 roku Janusz Kapusta zamieszkał w Nowym Jorku. Od tego czasu jego prace ukazują się, między innymi,  w „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, „Graphis”, „Print”, „Nature”.

Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu muzeów i galerii na świecie m.in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museum of Modern Art w San Francisco, IBM Collection, Muzeum Sztuki w Łodzi.

Janusz Kapusta miał wiele wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych.

Od 1995 do chwili obecnej jego prace ukazują się regularnie w „Rzeczpospolitej”, w  „Plusie, minusie” jest autorem cotygodniowej rubryki  „Pion, poziom”. Największa Agencja Ilustracyjna na świecie „Images” prezentuje ponad sześćset prac Kapusty. 

 

Odkrywca

W roku 1985 odkrył, a w dwa lata później opatentował  niezidentyfikowaną  dotąd  bryłę  geometryczną o jedenastu ścianach, jak sam mówi, przeoczony kształt, i nazwał ją K-dronem. W 2004 roku wynalazca opublikował swoje niezwykłe odkrycie, w którym po raz pierwszy w historii udało się połączyć złoty i srebrny podział  w jednej geometrycznej konstrukcji. Układy K-dronów mogą być aranżowane na wiele różnorakich sposobów, każdy z nich bardzo dobrze oddziałuje ze światłem i cieniem. Po raz pierwszy zastosowany w architekturze, dziś K-dron ma blisko 200 zastosowań.

W 1999 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi odbyła się wystawa całkowicie poświęcona K-dronowi.  W tym samym czasie, w Teatrze Aktora i Lalki Ateneum w Katowicach, odbyła się premiera sztuki dla dzieci „Planeta K-dron, czyli tajemnica przerwanej podróży”, której Kapusta był autorem, scenografem i reżyserem.

W 2000 roku artysta odkrył nowe, nieznane wcześniej zasady złotego podziału i prezentował je na matematycznych konferencjach na amerykańskich i polskich uniwersytetach. Jego artykuły ukazały się w matematycznych periodykach Stanów Zjednoczonych i Japonii.

W 2007 roku, w związku ze staraniami Wrocławia o przyznanie mu EXPO 2012, Ministerstwo Kultury i Sztuki zamówiło u Kapusty nowe odwzorowanie Ziemi i Nieba na K-dronie z brązu jako specjalny podarunek dla przedstawicieli 98 państw podejmujących decyzję o wyborze miasta. 

We wrześniu 2009 w Kole został odsłonięty pierwszy na świecie pomnik K-dronu, a Januszowi Kapuście przyznano medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W maju 2010 nadano autorowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła. 

W Poznaniu w roku 2011 na fasadzie budynku Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego odsłonięta została płaskorzeźba  3 K-dronów wg projektu samego artysty. Uroczystość miała miejsce w maju 2011 roku w 65. rocznicę istnienia szkoły. Projekt został zrealizowany przez Fundację PBG,  jednego z oficjalnych partnerów obchodów jubileuszu.

 

Autor książek

Jest autorem bibliofilskiego wydania „Zniewolonego umysłu” Czesława Miłosza (The Limited Edition Club, Nowy Jork 1983). Janusz Kapusta opublikował 3 książki: „Almost Evrybody “ (1984) wydaną przez Wiliam Morrow w Nowym Jorku, „Kapusta w New York Times” wydaną przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe i Ars Polonę oraz „K-dron, opatentowana nieskończoność” wydaną przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1995). 

 

Scenograf

W 1995 roku, zaproszony przez reżysera Lecha Majewskiego, zaprojektował w Heilbronn (Niemcy) scenografię i kostiumy do opery Roberta Wilsona „Czarny Jeździec”, a w Warszawie, w Teatrze Wielkim, scenografię do „Carmen” Georga Bizeta. W 1998 roku, również w Heilbronn, opracował scenografię do „Snu nocy letniej” Szekspira.

W lutym 2002 Janusz Kapusta stworzył scenografię do „Carmen” w Wileńskiej Operze Narodowej na Litwie. Tego samego roku Kapusta jako jeden z 22 artystów ze świata był zaproszony do uczestnictwa w Międzynarodowej wystawie w Zagrzebiu (Chorwacja) w celu odtworzenia zbiorów Muzeum Sztuki w Vukovar, które zostało zniszczone w czasie wojny bałkańskiej. 

 

Nagradzany

Jeszcze w latach studenckich publikował swoje rysunki m. in. w „Szpilkach”, „Radarze”, „ITD”, „Forum”, „Literaturze” oraz w prasie francuskiej i niemieckiej. Jest laureatem 40 krajowych i zagranicznych nagród artystycznych m.in. „Złotych” i „Srebrnych Szpilek”. W 1998 roku Janusz Kapusta otrzymał prestiżową nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie sztuk pięknych. W maju 2004 Kapusta zdobył Grand Prix na międzynarodowym konkursie w Ankarze upamiętniającym 80. rocznicę Republiki Tureckiej. W 2005 roku w Sintrze (Portugalia) za rysunek opublikowany w „Rzeczpospolitej” Kapusta zdobył pierwszą nagrodę za najlepszy rysunek prasowy opublikowany na świecie w poprzednim roku i również pierwszą nagrodę na międzynarodowym biennale rysunku prasowego w Teheranie (Iran).

W listopadzie 2010 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Janusz Kapusta uzyskał stopień doktora. 

W marcu 2011 roku w konkursie „Wybitni Polacy w USA” został laureatem w dziedzinie kultury.

Dorobek  artystyczny artysty jest tak szeroki i dotyka tak wielu dziedzin sztuki i nauki, że z całą odpowiedzialnością można by go uznać za „człowieka renesansu”, niezwykłego analityka otaczającej nas rzeczywistości, ciągle poszukującego i niebywale  twórczego człowieka. Jego niebanalnie złożona natura, ciągle ciekawa studiowania dostępnych pokładów wiedzy zarówno tej, ze sfery nauk humanistycznych, społecznych, jak i każdej z nauk matematyczno- fizycznych, próbuje dostrzegać  wokół nas ciągle nowe powiązania, odkrywać skojarzenia i umiejscawiać je w świecie sztuki, bo jak mówi  Mikołaj Gogol – „Sztuka to ciągłe jednanie się ze światem”.  

Jednocześnie wszystkim jego działaniom towarzyszy niezwykła staranność i zaangażowanie, w budowaniu wizerunku, dokumentowaniu tego, co tworzy dla współczesnych i potomnych, a dzięki, między innymi, niezwykłej wrażliwości w obcowaniu z ludźmi poszerza nieustannie grono swoich pasjonatów, przyjaciół, miłośników.

W latach 1982–1985 Janusz Kapusta zaprojektował dwa pisma: „Le’ An Ha’Errev” i „Blue Star” i był ich dyrektorem artystycznym.  W tym samym czasie z Andrzejem Czeczotem założył i prowadził firmę reklamową „Visual Thinking”.

W 1983 był dyrektorem artystycznym największej prezentacji polskiej piosenki w Studio 54th, „New York’- Polish Extravaganza”.

W „Locie Świerkowej Gęsi”, filmie  produkowanym przez Michaela Hausmana i  reżyserii Lecha Majewskiego (1984 r.), był doradcą artystycznym i projektantem czołówki. 

W latach 1991–1992 Kapusta był współzałożycielem i dyrektorem artystycznym miesięcznika „OKay America”. Zaprojektował też magazyn psychologiczny „Charaktery”.

W styczniu 2007 roku Janusz Kapusta został wybrany przez londyńskie pismo „Nature” do zilustrowania serii 14-tu artykułów o najważniejszych odkryciach naukowych na świecie.

W latach 2004–2007 Kapusta jako Visiting Profesor współpracował z Wyższą Szkołą Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie. 

Kapusta jest dyrektorem  artystycznym The Chopin Society of New York  i honorowym członkiem Polish American Business Club.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.